Cadrele didactice, evaluate la Caransebeş


Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3 Caransebeş a organizat vineri, 19 mai, Simpozionul judeţean cu tema „Evaluarea iniţială – punct de referinţă în realizarea unui demers didactic modern”, coordonator prof. Codruţa Peia. Grupul-ţintă căruia i s-a adresat proiectul a fost reprezentat de cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

Simpozionul s-a desfăşurat pe două secţiuni: „Strategii de evaluare eficiente în evaluarea didactică” – susţinerea de referate de specialitate, şi prezentarea unor exemple de bune practici în utilizarea strategiilor moderne de evaluare iniţială în învăţământul preuniversitar.

Monitorizarea şi evaluarea lucrărilor simpozionului a fost făcută de Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin. (M. Doman)