Bătrânețe mai ușoară, la Căminul din Sacu


În cadrul ultimei ședințe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din Județul Caraș-Severin, conducerea Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu a făcut o informare privind activitatea acestei instituții.

Capacitatea de găzduire a Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu este de 60 de locuri și are ca obiect de activitate, orientativ, acordarea de servicii sociale specializate, respectiv găzduire pe perioadă nedeterminată, asistenţă medicală şi administrarea tratamentului, asistenţă paleativă, suport emoțional și, după caz, consiliere psihologică, socializare şi petrecere a timpului liber, servicii de recuperare și reabilitare, reintegrare familială, servicii de îngrijire, activități recreative, organizarea de excursii.

„La ora actuală, în unitate beneficiază de servicii sociale 37 de persoane vârstnice. În viitorul apropiat dorim sa atingem capacitatea maximă de 60 de locuri, încercând să soluționăm toate cererile în așteptare, întrucât am abținut toate avizele de funcționare a unității”, a spus Iosif Gherghinuţă, directorul Căminului.

În funcţie de specificul şi de nevoile fiecărei categorii de beneficiari, Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu are următoarele obiective principale: să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă; să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice; să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice; să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială; să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice; să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate; să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire.

Finanţarea Căminului de la Sacu – se mai arată în document – se asigură de la bugetul de stat, de la bugetul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, prin contribuţia lunară de întreţinere a persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz, din donații, sponsorizări și alte surse de finanţare. Căminul este furnizor public de servicii sociale, cu caracter specializat la nivel judeţean, care acordă aceste servicii pe bază de contracte încheiate cu beneficiarii sau reprezentanţii legali ai acestora.

Beneficiarii tipurilor de servicii sociale sunt persoanele vârstnice dependente, semidependente și independente. Sunt considerate persoane vârstnice, în sensul legii, persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani.

Accesul persoanelor vârstnice în Cămin se face în funcţie de următoarele criterii: nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii; nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; nu se pot gospodări singuri sau necesită îngrijire specializată; se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

În vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa beneficiarilor, personalul de specialitate al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu acordă sprijin şi asistenţă de specialitate, ne-a mai spus Iosif Gherghinuţă. Astfel, asistența medico-socială este asigurată prin două asistente medicale, maseur, doctor, infirmiere, îngrijitoare care ajută persoanele asistate în luarea tratamentului prescris și la hrănirea lor zilnică.

Beneficiarii Căminului de la Sacu au posibilitatea să-și petreacă timpul în cele trei grădini de legume și un mic solar, amenajate la îndemnul acestora, produsele obținute fiind folosite în prepararea hranei, iar pomii fructiferi, păsările și florile din incinta instituţiei sunt îngrijite tot de beneficiari. Toate activitățile desfășurate de către aceștia în cadrul Căminului sunt considerate activități de terapie ocupațională.

Meniul cuprinde trei mese pe zi, inclusiv cele două gustări între mese, servirea mesei făcându-se într-o sală dotată cu mobilier corespunzător, foarte spațioasă și luminoasă.

Toți beneficiarii de servicii sociale sunt înscriși la medicul de familie pe care îl are cabinetul medical în aceeași localitate.

Căminul dispune de linie telefonică directă, beneficiarii putând astfel să păstreze legătura telefonic permanent cu familia sau cu alte persoane.

Dormitoarele asigură spațiul necesar și totodată oferă siguranță beneficiarilor, în fiecare dormitor existând mobilier nou și televizoare.

Instituţia asigură beneficiarilor condiţii pentru desfăşurarea unor activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, în cadrul Căminului, și dispune de o sală multifuncțională, unde beneficiarii își pot petrece timpul liber, practicând diferite jocuri, activități de socializare, recreative şi unde, de asemenea, pot viziona programe TV.

În decursul acestui an, s-a organizat o excursie la Barajul Poiana Mărului, cu sprijinul Asociației Caritas din Caransebeș și al Consiliului Județean Caraș-Severin, şi mai multe spectacole folclorice la care au paticipat mai mulţi interpreţi, împreună cu Ansamblul de dansuri populare „Semenicul din Reșița.

Căminul de la Sacu colaborează cu alte instituții publice și ONG-uri, având încheiate protocoale de colaborare sau parteneriate cu Liceul Pedagogic „C.D. Loga” Caransebeș, ONG-uri din Germania, Franța, cu Centrul de Voluntariat al Episcopiei Caransebeşului, Şcoala Gimnazială Slatina Timiş, Asociația Caritas şi Seminarul Teologic Ortodox.

Mădălina DOMAN