Au mai rămas fonduri europene pentru IMM-uri, în Regiunea Vest


IMM-urile din Regiunea Vest care vor să acceseze fonduri nerambursabile pentru a-şi dezvolta activitatea mai pot să depună proiecte spre finanţare până în data de 30 august a.c., la ora 12, în cadrul Priorităţii de investiţii 2.2 „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţii avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor” a Regio-Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Condiţiile specifice de accesare sunt detaliate în cadrul Ghidului specific acestui Apel de proiecte, ghid care se găseşte pe pagina web a ADR Vest (www.adrvest.ro), la secţiunea Ghiduri de finanţare/Apeluri lansate.

Apelul de proiecte este de tip competitiv, proiectele primind finanţare în funcţie de punctajele obţinute în cadrul etapelor de evaluare şi în limita alocării financiare pentru Regiunea Vest, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Finanţarea vizează investiţii în mediul urban, cu excepţia întreprinderilor mijlocii, în cazul cărora locul de implementare al proiectului poate să fie şi în mediul rural.

Valoarea finanţării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 de euro şi maximum 1 milion de euro. Contribuţia solicitantului de finanţare, din valoarea eligibilă a proiectului, diferă în funcţie de dimensiunea firmei, respective 45% pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici, şi 55% pentru întreprinderile mijlocii.

Bogdan NAUM