Arhivele Naţionale şi-au prezentat raportul pe 2020În cadrul recentei şedinţe a Colegiului Prefectural, reprezentantul Serviciului Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale, instituţie care îşi are sediul la Caransebeş, a prezentat o informare privind activitatea de rezolvare a cererilor depuse de către persoanele fizice și juridice în anul 2020.
În cadrul activităţii Serviciului Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale rezolvarea cererilor depuse de către persoanele fizice şi de către cele juridice reprezintă una dintre cele mai importante părţi, atât din punct de vedere al volumului de muncă implicat, cât şi din cel al impactului social.
În depozitele Serviciului se păstrează documente create de către 1.122 de instituţii, întreprinderi, societăţi, asociaţii sau reuniuni din domeniile administrativ, economic, social, cultural, şcolar, spiritual, ordine publică sau militar, care şi-au desfăşurat activitatea în spaţiul actualului judeţ Caraş-Severin în perioada secolelor XVI-XX. Între acestea, cu o valoare mai mult ştiinţifică decât practică, sunt şi fondurile şi colecţiile de documente create sau colecţionate de către familii sau de către personalităţi bănăţene.
În categoria documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României se regăsesc actele oficiale şi particulare, diplomatice şi consulare, memoriile, manuscrisele, proclamaţiile, chemările, afişele, planurile, schiţele, hărţile, peliculele cinematografice şi alte asemenea mărturii, matricile sigilare, precum şi înregistrările foto, video, audio şi informatice cu valoare istorică, realizate în ţară sau de creatori români în străinătate.
Persoanele fizice şi persoanele juridice, creatoare şi deţinătoare de documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, denumite creatori şi deţinători de documente, răspund de evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor în condiţiile prevederilor Legii 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată în anul 2014, se arată în informare.
Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică, rezolvarea unor probleme administrative, informări, acţiuni educative, elaborarea de publicaţii şi eliberarea de copii, adeverinţe, extrase şi certificate.
Creatorii şi deţinătorii de documente sau, după caz, succesorii în drepturi ai acestora sunt obligaţi să elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, certificate, adeverinţe, copii şi extrase de pe documentele pe care le crează sau le deţin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art. 13 din Legea Nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată în anul 2014, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant, cum sunt vechimea în muncă, studiile sau drepturile patrimoniale.
Acest articol stabileşte termenele după care persoanele juridice, creatoare şi deţinătoare de documente, sunt obligate să depună spre păstrare permanentă la Arhivele Naţionale şi la structurile judeţene ale Arhivelor Naţionale documentele aparţinând Fondului Arhivistic Naţional al României: documentele fotografice, precum şi peliculele cinematografice, după 20 de ani de la crearea lor; documentele scrise, cu excepţia actelor de stare civilă şi a documentelor tehnice, după 30 de ani de la crearea lor; documentele tehnice, după 50 de ani de la crearea lor; actele de stare civilă, după 100 de ani de la crearea lor; matricile sigilare confecţionate din metal, având înscrise toate însemnele legale şi denumirea completă a unităţii, după scoaterea lor din uz.
Numărul cererilor depuse într-un an la Serviciul Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale diferă în funcţie noile apariţii legislative şi de nevoile societăţilor şi ale persoanelor fizice din judeţ şi nu numai.
În ultimii cinci ani, numărul acestora a fost de 586 în 2016, 590 în 2017, 653 în 2018, 608 în 2019 şi 598 în 2020.
Dintre cele 598 de cereri depuse anul trecut, 246 au fost cu răspuns pozitiv, 131 cu răspuns negativ, iar restul au fost redirecţionate către creatorii/deţinătorii de arhivă; la ele s-a răspuns prin indicarea deţinătorilor documentelor, au fost solicitate informații/documente suplimentare sau se află în lucru.
Din punct de vedere al tipului solicitărilor, 161 de cereri au vizat reconstituirea vechimii în muncă (salarizare, sporuri, grupă etc.), 145 de cereri au fost depuse în baza Legii 130/2020 pentru completarea Decretului Lege Nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate politic de dictatura instaurată în data de 6 martie 1945 (germani deportaţi în fosta URSS în inauarie 1945, chiaburi deportaţi în Bărăgan în iunie 1951, persoane pentru care s-a stabilit domiciliul forţat în alte localităţi, încarcerate, duse la muncă forţată la Canalul Dunăre-Marea Neagră etc.), prin 87 de cereri au fost solicitate acte de stare civilă (naştere, căsătorie, deces, adopţie), 70 de cereri au fost legate de activitatea instanţelor de judecată şi cea de carte funciară (copii de pe dosarele de judecată, de pe sentinţe, succesiuni), 59 de cereri de cea notarială (contracte de vânzare-cumpărare, testamente etc.), 26 de documente create sau deţinute de primării (registre agricole, autorizaţii de construcţie, hotărâri ale consiliului local, decizii ale primarului), 22 au vizat obţinerea unor documente şcolare (copii de pe registrele matricole, de pe cataloage etc.), 20 de exproprieri (în special de la ANRP, dar şi de la alte structuri), 3 de persoane refugiate şi căzute în prizonierat în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, iar 5 au fost de altă natură.
În mod cert, cel mai mare procent de răspunsuri negative este pentru cererile de vechime, datorită faptului că Serviciul Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale are în atribuţii păstrarea documentelor din Fondul Arhivistic Naţionale al României, cele cu valoare ştiinţifică şi istorică, iar statele de plată, în conformitate cu legislaţia specifică, se păstrează 50 de ani şi nu intră în această categorie.
În raport se mai arată că, dacă numărul solicitărilor depuse în baza Legii 130/2020 pentru completarea Decretului Lege Nr. 118/1990 a crescut foarte mult în perioada iulie – decembrie 2020, numărul celorlalte timpuri de cereri, respectiv de vechime, notariale, de stare civilă, pentru acte de şcolarizare sau de expropiere, se păstrează constant în comparaţie cu anii anteriori.
„Aşa cum se poate observa din cele prezentate anterior, activitatea de rezolvare a cererilor persoanelor fizice şi juridice adresate Serviciului Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale este una de impact social maxim, de modul în care se răspunde la acestea depinzând rezolvarea unor probleme juridice pentru instituţii, pentru societăţi şi pentru cetăţenii interesaţi”, se mai specifică în respectiva informare.
Bianca METEŞ