Apa noastră cea de toate zilele, la raport


În cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural, reprezentanţii Direcției de Sănătate Publică a județului Caraș-Severin au prezentat o informare privind monitorizarea calităţii apei potabile în mediul public, distribuită prin sistemul centralizat şi instalaţii individuale de folosinţă publică.

Astfel, în raport se arată că, în mediul urban, toate localităţile dispun de alimentare cu apă în sistem centralizat, prin surse de apă de suprafaţă (lacuri, baraje) – Reşiţa, Caransebeş, Oţelu Roşu, Anina (Buhui) şi Băile Herculane, sau prin surse de apă de profunzime, respectiv Bocşa, Oraviţa, Anina (Maial), şi Moldova Nouă.

De la începutul anului, Direcția de Sănătate Publică, prin Serviciul de supraveghere a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă, a efectuat în localităţile din mediul urban un număr de 28 de acţiuni, cu recoltarea a 47 de probe de apă, cu 176 de determinări fizico-chimice şi microbiologice, probe corespunzătoare.

Pentru judeţul Caraş-Severin, în mediul urban, producătorul-distribuitorul de apă este SC Aquacaraş SA, care efectuează monitorizarea operaţională prin laboratorul propriu, iar monitorizarea de audit prin laboratorul DSP Caraş-Severin, conform programului stabilit cu această instituţie.

În mediul rural, o parte beneficiază de apă potabilă în sistem centralizat, prin cişmele stradale şi prin racord al imobilului. În general, până anul acesta, în mediul rural sistemele de aprovizionare cu apă au fost realizate fără staţii de epurare şi sisteme de canalizare, ceea ce nu a permis racordul cetăţeanului la reţeaua de apă a comunei.

Conform legislaţiei în vigoare cu privire la apa potabilă – se mai arată în respectiva informare –, toţi producătorii-distribuitorii de apă trebuie să efectueze monitorizarea calităţii apei prin contracte încheiate cu laboratoare acreditate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare, iar costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă vor fi suportate de către deţinătorii surselor de apă.

La începutul acestui an, prin Adresa Nr. 2235/09.03.2018, s-a revenit cu această informare către toate primăriile, pentru a demara această monitorizare a calităţii apei în mediul rural, atât pentru localităţile care dispun de sistem centralizat, cât şi pentru cele care dispun doar de fântâni publice.

În cursul acestui an, Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică a analizat un număr de 73 de probe de apă cu 839 determinări fizico-chimice şi microbiologice din sistemele centralizate din mediul rural, 67 de probe de apă cu 857 de determinări fizico-chimice şi microbiologice de la izvoare şi fântâni publice din mediul rural, nefiind semnalate epidemii hidrice şi neînregistrându-se poluări accidentale ale surselor de apă potabilă.

Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul DSP a efectuat în primele patru luni ale anului 2018 un număr de 11 controale la alimentările cu apă în sistem centralizat în mediul urban, 15 controale la alimentări cu apă în sistem centralizat în mediul rural și 15 controale la sursele locale de aprovizionare cu apă (fântâni publice, izvoare etc.) din mediul rural. Au fost aplicate un număr de opt avertismente şi cinci sancțiuni contravenționale, în valoare de 22.000 lei, pentru lipsa monitorizării de control a apei distribuite în sistem centralizat, lipsa monitorizării sursei propii de apă (fântâni publice, izvoare etc.), neinformarea populației asupra calității apei din sursele locale, şi pentru stoc de rezervă insuficient de produse biocide utilizate la dezinfecția apei, fiind date termene de remediere.

Geanina LUCA