Anunț public privind decizia etapei de încadrare


COMUNA TEREGOVA, titular al proiectului AMENAJARE TEREN SPORT ÎN LOCALITATEA RUSCA, COMUNA TEREGOVA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, pentru proiectul AMENAJARE TEREN SPORT ÎN LOCALITATEA RUSCA, COMUNA TEREGOVA, propus a fi amplasat în LOCALITATEA RUSCA, COMUNA TEREGOVA.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.