Get Adobe Flash player

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

ADMIV MURGOI SRL, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontalier, pentru proiectul Dezvoltarea Societății SC ADMIV MURGOI SRL prin realizarea unei investiții integrate în com. Slatina-Timiș și construire hală metalică cu F.N.C., propus a fi amplasat în satul Slatina-Timiș, comuna Slatina-Timiș, nr. cad. 31564, CF nr. 31564 Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8:00-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.

Traducere
Slovensky Med
Servicii deratizare Transal Urbis


Servicii Transal Urbis