Anunț public privind decizia etapei de încadrare


ADMIV MURGOI SRL, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontalier, pentru proiectul Dezvoltarea Societății SC ADMIV MURGOI SRL prin realizarea unei investiții integrate în com. Slatina-Timiș și construire hală metalică cu F.N.C., propus a fi amplasat în satul Slatina-Timiș, comuna Slatina-Timiș, nr. cad. 31564, CF nr. 31564 Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8:00-16:30/14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.