Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


SC TECHNOCER SRL, cu sediul în Nădrag, Str. Metalurgiştilor, nr. 16, CUI RO 9630549, J 35/946/1997, titular al proiectului „Obţinere permis pentru extragere nisipuri şi pietrişuri din albia minoră a râului Timiş, CSA 129 perimetrul Sacu – Tincova, judeţul Caraş-Severin”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Obţinere permis pentru extragere nisipuri şi pietrişuri din albia minoră a râului Timiş, CSA 129 perimetrul Sacu – Tincova, judeţul Caraş-Severin”, propus a fi amplasat în comuna Sacu, judeţul Caraş-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – vineri, între orele 8.00 – 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 3.04.2012.