ANUNŢ PUBLIC


BANU VASILE şi BANU AGNES MONICA, cu domiciliul în Caransebeş, Str. Ardealului, bl. 7, sc. 1, et. 2, ap. 8, titular al ,,PLAN URBANISTIC DE DETALIU – LOCUINŢĂ FAMILIALĂ P+M ŞI ÎMPREJMUIRE – CARANSEBEŞ”, anunţă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a documentaţiei PUD şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea Avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a ,,PLAN URBANISTIC DE DETALIU – LOCUINŢĂ FAMILIALĂ P+M ŞI ÎMPREJMUIRE – CARANSEBEŞ” se poate realiza la Primăria Caransebeş, zilnic, între orele 8-16, şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, între orele 8-16.

Comentariile şi sugestiile se vor transmite, în scris, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ.