ANUNŢ PUBLIC


MATEI PETRU ȘI SOȚIA MATEI FLORENTINA GEANINA, MITIDOI NICOLAE ȘI SOȚIA MITIDOI MARIANA, titular al Planului Urbanistic Zonal – „AMPLASARE LOCUINȚE TIP DUPLEX ȘI ÎNȘIRUITE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E NIVEL”, anunţă publicul interesat, în conformitate cu H.G. Nr. 1076/2004, decizia etapei de încadrare: planul propus nu necesită evaluare de mediu și se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Decizia etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 08.00 – 16.30/14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro .
Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunţ.