Nu vă jucaţi cu focul! Trataţi-l serios…


Lipsa constantă a precipitaţiilor din ultima vreme şi nerespectarea măsurilor de prevenire au condus la creşterea semnificativă a incendiilor la vegetaţia uscată şi fondul forestier.

Astfel, de la începutul acestui an, au fost înregistrate 9.848 de arderi necontrolate, 1.162 dintre acestea generând pagube şi la gospodăriile populaţiei. Urmările acestor incendii au fost deosebit de grave, pentru că, pe lângă pagube materiale importante, trei persoane au decedat şi şase au fost rănite.

Numai în ultimele zile, structurile operative ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit la câteva sute de arderi necontrolate, ce au afectat mii de hectare de vegetaţie uscată, păşune alpină şi litieră de pădure. Cele mai multe intervenţii au fost în judeţele Alba, Bihor, Braşov, Caraş-Severin, Hunedoara, Maramureş, Sibiu şi Vâlcea.

Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă face apel la cetăţeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor:

1. Arderea se va realiza numai pe timp de zi, în condiţii meteorologice fără vânt;

2. La arderea miriştilor:

a) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

b) izolarea zonei de ardere faţă de căile de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

c) asigurarea, până la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

d) asigurarea, pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha, a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare, iar, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;

3. La arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale:

a) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

b) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi, pe o distanţă de 5 m;

c) supravegherea permanentă a arderii;

d) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

4. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se efectuează numai pe baza permisului de lucru cu foc, emis, prin grija primarului, de către şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, în locurile special amenajate, după ce a fost informat în prealabil Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă;

5. Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa cetăţenilor prevederile generale şi specifice care trebuie să fie respectate când execută arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale şi, totodată, să urmărească aplicarea acestora;

6. În pădure, fumatul şi focul deschis sunt strict interzise, cu excepţia locurilor special amenajate în acest sens;

7. Deţinătorii de păduri, a căror incendiere poate pune în pericol populaţia şi bunurile sale materiale, obiectivele sociale şi capacităţile productive sau pot aduce prejudicii mediului, sunt obligaţi să ia măsuri de apărare împotriva incendiilor şi să se doteze cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, indiferent de titularul de proprietate;

8. Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în limitele Fondului forestier de stat sau privat au obligaţia dotării cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, şi instruirii personalului.

Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional cu amenzi cuprinse între 1000 – 2500 de lei!

 

Sonia BERGER