ANUNŢ PUBLIC


privind emiterea acordului de mediu/respingerea solicitării acordului de mediu

SC TECHNOCER SRL Nădrag, judeţul Timiş, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Amenajare iaz piscicol şi de agrement prin excavare agregate naturale în perimetrul Zăgujeni Terasă, comuna Obreja”, amplasat în localitatea Ciuta, comuna Obreja, judeţul Caraş-Severin.

Proiectul acordului de mediu/decizia de respingere şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 8-16.30, şi vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, până la data de 7 septembrie 2010.