ANUNȚ INFORMAREA POPULAȚIEI


Primăria comunei Bucoșnița aduce la cunoştinţa publicului demararea etapei elaborării propunerilor, de informare şi consultare a publicului privind „ACTUALIZAREA PUG AL COMUNEI BUCOȘNIȚA”
17.03.2023
În conformitate cu prevederile Ordinului Nr. 2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit H.C.L. Nr. 38/16.04.2019 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului”, a Legii Nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată), publicăm pe site-ul şi la avizierul Primăriei comunei BUCOȘNIȚA anunţul:
PUG Primăria comunei Bucoşniţa aduce la cunoştinţa publicului demararea etapei elaborării propunerilor, de informare şi consultare a publicului privind ,,ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BUCOȘNIȚA” CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE A ACTUALIZĂRII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BUCOȘNIȚA
– Iniţiator: Primăria Comunei Bucoșnița;
– Elaborator: SC MY SEVEN HOME SRL – proiectant general.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII asupra documentelor expuse/disponibile pe site-ul Primăriei: www.primariabucosnita.ro sau la sediul Primăriei comunei Bucoșnița, în perioada 17.03.2023 – 02.05.2023.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA:
• Etapa de elaborare a propunerilor ce vor fi supuse avizării – consultarea publicului şi anumitor factori interesaţi, precum şi organizaţii ale societăţii civile, asociaţii profesionale, asociaţii ale sectorului de afaceri, reprezentanţi ai cetăţenilor, asupra evoluţiei propunerilor preliminare, a alternativelor şi opţiuni preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventualele dezacorduri sau contestări. Consultarea publicului şi factorilor interesaţi se va face prin anunţuri la sediul Primăriei, anunţuri în presa locală, anunţuri pe propria pagină de internet şi o şedinţă publică de dezbatere publică. Perioada etapei de consultare este de 45 de zile, perioadă în care va avea loc şi o şedinţă de dezbatere publică, anunţată public în prealabil, organizată la minimum 20 de zile de la data anunţării începerii etapei. Rezultatele consultării vor fi puse la dispoziţia publicului prin publicarea pe propria pagină de internet, în termen de 15 zile de la data dezbaterii publice. Pe tot parcursul de 45 de zile, la locul expunerii soluţiei va fi pus la dispoziţia publicului un caiet pentru primire observaţii.
• Şedinţa de dezbatere publică asupra propunerilor preliminare va avea loc în 10.04.2023, ora 1100, la sediul Primăriei, Sala de Sedințe.
Cetățenii care doresc să participe la dezbaterea publică îşi vor anunța intenția de participare până cel târziu în data de 07.04.2023, ora 1500, prin e-mail: primaria_bucosnita@yahoo.com, unde vor preciza numele și numărul de telefon.
Observații, sugestii și propuneri asupra propunerilor preliminare pot fi depuse, în scris, la sediul Primăriei Comunei Bucoşnita, precum şi pe adresa de e-mail: primaria_bucosnita@yahoo.com, în perioada 17.03.2023 – 04.05.2023.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: BUZAN IOAN, tel. 0757/579656.
Compartiment primărie/urbanism,
CRISTEA DORINA-ANA