ANUNŢ IMPORTANT PENTRU BENEFICIARII SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ


În baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României Nr. 124 din 2011, beneficiarii de:

1. alocaţie pentru susţinerea familiei;

2. venit minim garantat;

3. indemnizaţie pentru creşterea copilului, stimulent lunar şi stimulent de inserţie.

Au obligaţia ca până la 31 ianuarie 2012 să îşi achite impozitele restante, aferente anului anterior, pentru bunurile pe care le deţin.

În caz contrar, cu părere de rău, începând cu data de 1 februarie 2012, drepturile cuvenite vor fi suspendate pe o perioadă de 5 luni, iar în situaţia neachitării obligaţiilor, plata drepturilor cuvenite va fi încetată.

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

DIRECTOR EXECUTIV,

MANUELA DRAGOMIR