13 din 59


În prezent, în evidenţa Serviciului Public de Asistenţă Socială Caransebeş figurează 59 de persoane care beneficiază de prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Dintre acestea, numai 13 au obligaţia de a presta munci în folosul comunităţii. Restul beneficiarilor nu au această obligaţie, pentru că se încadrează în gradul II de invaliditate, conform certificatelor medicale constatatoare a incapacităţii de muncă prezentate, sunt persoane vârstnice sau mame singure care au în îngrijire copii sub 7 ani. Cei care au obligaţia de a presta munci de interes local în perioada martie-octombrie vor efectua lucrări de curăţare a platformelor drumurilor de material antiderapant, săpare şi curăţare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apei, văruirea copacilor şi arbuştilor din parcuri, ecologizarea albiilor râurilor şi a pâraielor din municipiu. (T. Mesner)