ANUNŢ DE MEDIU


SC TECHNOCER SRL, cu sediul în Nădrag, Str. Metalurgiştilor, nr. 16, CUI RO 9630549, J 35/946/1997, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de mediu pentru Proiectul „Obţinere permis pentru extragere nisipuri şi pietrişuri din albia minoră a râului Timis, CSA 129, perimetrul Sacu-Tincova, judeţul Caraş-Severin”, propus a fi amplasat în comuna Sacu, judeţul Caraş-Severin.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, şi la sediul SC Technocer SRL Nădrag, Str. Metalurgiştilor, nr. 16, judeţul Timiş, de luni până vineri, între orele 8-16.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73.