ANUNŢ


În vederea punerii în aplicare a Hotărârii Consiliului Local Nr. 237/08.10.2011, Municipiul Caransebeş, prin Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Caransebeş, cu sediul în Strada Teiuşului, nr. 24, anunţă primirea ofertelor în vederea achiziţionării a 2 (două) garsoniere cu caracter social până la data de 16.08.2012, ora 10.

Evaluarea ofertelor depuse în plic închis se va face în data de 16.08.2012, ora 14, şi vor conţine:

  • extras CF;

  • documente identitate proprietar (i);

  • certificate fiscal;

  • adeverinţă Asociaţie de proprietari cu datoriile la zi;

  • preţul solicitat de către proprietar (i) în formă legalizată la Notar Public.

Imobilele trebuie să fie locuibile, în stare bună, libere de sarcini şi situate pe raza Municipiului Caransebeş.