C O N V O C A T O R


ASOCIAŢIA SPORTIVĂ MUNICIPALĂ

FOTBAL CARANSEBEŞ

PIAŢA GENERAL IOAN DRAGALINA NR. 2

NR. 12 DIN 01.07.2010

C O N V O C A T O R

Consiliul Director al ASMF Caransebeş convoacă Adunarea Generală a ASMF Caransebeş în şedinţă extraordinară în data de 12.07.2010, ora 18.00, la sediul Asociaţiei din Caransebeş, Piaţa General Ioan Dragalina, Nr. 2, ce va avea ca Ordine de zi propusă următorul punct:

  1. Cooptarea de noi membri în asociaţie.

În cazul în care nu se îndeplineşte cvorumul statutar, Adunarea Generală se

convoacă în data de 13.07.2010, ora 18.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Prezentul convocator s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, astăzi, 01.07.2010.