Măsuri de apărare împotriva incendiilor, la arderile necontrolate


1. La arderea miriştilor:

– să se desfăşoare în condiţii meteorologice fără vânt;

 • parcelarea miriştilor în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
 • izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea, până la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 • asigurarea, pentru suprafeţe mai mici de 5 ha, a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
 • asigurarea, în cadrul suprafeţelor mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
 • pe terenuri în pantă, arderea miriştilor se desfăşoară pornind din partea de jos a pantei.

2. La arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale:

– să se desfăşoare în condiţii meteorologice fără vânt;

 • colectarea în grămezi a vegetaţei uscate şi a resturilor vegetale în astfel de cantităţi, încât arderea să fie controlată;
 • desfăşurarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier şi construcţii, să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri;
 • curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi, pe o distanţă de 5 metri;
 • asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 • supravegherea permanentă a arderii;
 • stingerea totală a focului, înainte de părăsirea locului arderii;
 • interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se desfăşoară doar după obţinerea Permisului de lucru cu focul. Acest permis se eliberează, potrivit Ordinului Nr. 579/2008, prin grija primarului, de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Totodată, reamintim că, în conformitate cu Legea Nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul. De asemenea, conform Hotărârii Guvernului Nr. 537/2007, amenajarea de locuri pentru utilizarea focului deschis, în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi, se pedepseşte cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ