Amenzi grele pentru produsele uşor alterabile


În perioada 1 iunie-31 iulie, s-a desfăşurat o tematică proprie de control referitoare la verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor în unităţile de alimentaţie publică (unităţi fast-food-restaurant autoservire, bufete tip expres, pizzerii, snack-baruri, restaurante, terase, rotiserii, braserii, berării etc.), precum și în magazine, atât din mediul urban, cât și din mediul rural, la comercializarea produselor alimentare uşor perisabile.

Acţiunea de control s-a desfăşurat la 67 de operatori economici, respectiv 26 de unităţi de alimentaţie publică și la 41 de unităţi de comercializare, se arată într-o informare prezentată recent în cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârsstice din Județul Caraș-Severin, de Isabelle Scorobete, comisar-şef adjunct pentru Regiunea Vest din cadrul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor.

Astfel, trei operatori economici, vânzători en-detail, au fost sancţionaţi contravenţional cu amendă în cuantum total de 3.000 de lei pentru că la data şi ora controlului expuneau la comercializare produse alimentare (carne de pasăre, mezeluri, napolitane, prăjituri) cu etichetă de produs incompletă, un vânzător en-detail a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 1.000 de lei pentru că expunea la comercializare ouă consum vrac fără a informa consumatorii cu privire la categoria de calitate şi categoria de greutate, iar un alt vânzător en-detail a fost sancţionat cu aceeași sumă pentru că expunea la comercializare produse de patiserie ambalate în pungi de plastic fără elemente de identificare şi caracterizare, şi etichetă de produs.

De asemenea, în cazul unui operator economic prestator de servicii alimentare cântarul din dotarea bucătăriei nu era verificat metrologic, iar operatorul economic a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 2.000 de lei. Un alt prestator de servicii alimentare a fost sancţionat contravenţional cu aceeași sumă pentru că expunea la comercializare băuturi răcoritoare cu data durabilităţii minimale depăşite, produsele cu abateri în cantitate de 3 l şi valoare de 75 de lei fiind oprite definitiv de la comercializare şi distruse.

La un număr de cinci unităţi de alimentaţie publică au fost identificate în blocul alimentar preparate din carne care nu aveau etichete cu elementele de informare-caracterizare, iar cei cinci operatori economici au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi în cuantum total de 5.000 de lei.

Cincisprezece operatori economici, vânzători en-detail, au fost sancţionaţi contravenţional cu patru avertismente şi 11 amenzi în cuantum total de 5.500 de lei pentru că expuneau la comercializare produse alimentare comercializate vrac, la care nu afişau la loc vizibil preţul pe unitatea de măsură. De asemenea, doi vânzători en-detail au fost sancţionaţi contravenţional cu două amenzi în cuantum total de 2.000 de lei pentru că expuneau la comercializare produse alimentare la care nu afişau la loc vizibil, lizibil şi într-o formă neechivocă preţurile.

Cinci unităţi de alimentaţie publică au fost sancţionate contravențional cu amendă în cuantum total de 5.000 de lei pentru neafişarea preţurilor într-o formă neechivocă şi neprecizarea gramajelor preparatelor din lista meniu, se mai arată în respectiva informare.

În cadrul aceleiași acțiuni de control, cinci operatori economici au fost sancţionaţi contravenţional cu amendă în cuantum total de 1.500 de lei pentru neafişarea la loc vizibil în incinta unităţii a anunţului „În această unitate fumatul este permis”.

În ceea ce priveşte legalitatea funcţionării unităţilor, respectiv afişarea, în mod vizibil, a denumirii unităţii, afişarea şi respectarea orarului de funcţionare, afişarea numărului de telefon al ANPC, şase operatori economici, vânzători en-detail, au fost sancţionaţi contravenţional cu şase amenzi în cuantum total de 2.400 de lei pentru că nu afişau la locul de desfăşurare a activităţii denumirea firmei şi sediul social aşa cum a fost înregistrat la ORC, şapte vânzători en-detail au fost sancţionaţi contravenţional cu avertisment, pentru că nu afişau la loc vizibil certificatul de înregistrare la ORC, denumirea firmei şi/sau orarul de funcţionare, iar la un operator economic prestator de servicii alimentare nu erau afişate la loc vizibil, la locul de desfăşurare a activităţii, denumirea firmei şi sediul social aşa cum a fost înregistrat la ORC, telefonul consumatorului – INFOCONS, precum şi orarul de funcţionare, astfel că operatorul economic a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1.000 de lei.

Ca urmare a celor 67 de acţiuni de control s-au întocmit în total 14 procese-verbale de constatare şi 53 de procese-verbale de constatare şi contravenţie, prin care au fost aplicate 11 avertismente şi 42 de amenzi contravenţionale, în cuantum total de 31.400 de lei, a mai informat Isabelle Scorobete.

Mădălina DOMAN