Al douăzecilea semn de taină


În zilele de 29 şi 30 martie, la Caransebeş va avea loc Concursul naţional de poezie „Sub semnul de taină”, ajuns anul acesta la cea de a XX-a ediţie. Manifestarea se doreşte a fi un semn de recunoaştere a operei scriitoriceşti şi a contribuţiei poetului George Suru (16.02.1940 – 30.05.1979) la viaţa culturală a oraşului de pe Timiş şi Sebeş, precum şi un sprijin la promovarea şi afirmarea unor talente literare de perspectivă.

La concurs pot participa creatori din toată ţara, fără limită de vârstă, care nu au publicat în volum. Concurenţii vor trimite, pentru concurs, un număr de maximum 10 creaţii originale, obligatoriu editate la PC, sau dactilografiate, în 3 exemplare. Lucrările nu vor fi semnate, ci vor purta un motto de identificare, ales de autor. Creaţiile literare vor fi însoţite de un plic sigilat, purtând acelaşi motto de identificare, în care se vor găsi datele de identificare (nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon), la care poate fi contactat concurentul. Manuscrisele nu se înapoiază.

Lucrările se trimit până la data de 20 martie 2013, pe adresa: Casa Municipală de Cultură „George Suru” Caransebeş, Str. Episcopiei, nr. 6, cod 325400, judeţul Caraş-Severin.

Se vor acorda trei premii şi un premiu special, în bani. Poeziile premiate vor fi publicate în revista literară „Interferenţe”, a Casei Municipale de Cultură.

Premianţii vor fi anunţaţi telefonic pentru a fi prezenţi la Caransebeş, la premiere, în ziua simpozionului, asigurându-li-se masa, cazarea şi transportul. În caz de neprezentare a câştigătorilor, la Caransebeş, în ziua de premiere, organizatorii îşi rezervă dreptul de a redistribui premiile.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0255/514609, 0724/235876. (B. Naum)