Ajutor social, dar nu oricum


Administraţia caransebeşeană a aprobat recent planul de acţiuni, stabilit de Serviciul Public de Asistenţă Socială, în parteneriat cu Serviciul Public de Întreţinere şi Reabilitare din cadrul Primăriei, prin care 18 din cei 167 de asistaţi social care beneficiază de ajutor prin Legea 416 vor fi nevoiţi să presteze lunar acţiuni sau lucrări de interes local. Pe lângă acţiunile cu caracter permanent – ecarisaj şi îngrijirea padocurilor câinilor comunitari, iar la nevoie îngrijirea cimitirelor –, programul mai cuprinde şi o serie de lucrări prevăzute pentru perioada martie-decembrie, respectiv curăţarea şanţurilor şi a rigolelor, defrişarea suprafeţelor împădurite cu tufişuri şi arbuşti, amenajarea spaţiilor verzi, ecologizarea râurilor şi pâraielor de pe raza municipiului,sau descărcarea alimentelor din stocurile de intervenţie destinate categoriilor defavorizate. (M. Doman)