Agricultura cărăşeană – una caldă, una rece


În cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural, a fost prezentat un raport privind activitatea desfăşurată de Direcţia pentru Agricultură a judeţului Caraş-Severin pe primele şapte luni ale acestui an.

În document se specifică faptul că suprafaţa agricolă totală a judeţului este de 387.604 ha, din care suprafaţa arabilă 129.843 ha, păşuni naturale 167.387 ha, fâneţe naturale 78.365 ha, livezi şi pepiniere pomicole 11.200 ha, vii şi pepiniere viticole 787 ha, şi arbuşti fructiferi 22 ha.

Între agricultorii din judeţ, o pondere importantă o au crescătorii de animale, care deţin următoarele efective: 38.245 de capete bovine, din care efectiv matcă 21.883; 281.511 ovine, din care efectiv matcă 172.852; 40.745 de caprine, din care efectiv matcă 17.006; 53.688 de porcine, din care efectiv matcă 2.200; 6.560 de cabaline; 1.188.661 de păsări; 52.680 de familii de albine.

În primele şapte luni ale acestui an, la nivelul judeţului producţia se prezintă după cum urmează: carne – 25.251 de tone viu, lapte de vacă 492.255 hl, lapte de ovine şi caprine 164.419 hl, miere de albine 1.157 de tone, şi 58.836.000 de ouă pentru consum.

În domeniul vegetal, în acest an, suprafaţa arabilă a fost însămânţată cu următoarele culturi: cereale pentru boabe – 42.010 ha, din care grâu 15.770 ha, triticale de toamnă 1.380 ha, orz 986 ha, orzoaică de primăvară 53 ha, ovăz de primăvară 809 ha, porumb 22.264 ha, sorg 748 ha; leguminoase pentru boabe – 122 ha cu mazăre; plante uleioase – 13.202 ha, din care floarea-soarelui 6.341 ha, rapiţă 4.340 ha, soia 2.521 ha; plante medicinale şi aromatice – 1 ha; cartofi 5.371 ha; legume de câmp şi în solarii 1.984 ha; plante de nutreţ 18.528 ha; sere – 2 ha; căpşunei 4 ha.

Suprafaţa totală a terenului arabil însămânţat este de 81.299 ha, iar a celui rămas neînsămânţat, de 48.544 ha, se mai arată în raport.

Grâul şi porumbul au ponderea cea mai mare în rândul culturilor înfiinţate de agricultorii din judeţ, respectiv 47%. Aceste culturi sunt urmate de suprafaţele cultivate cu plante furajere şi cu plante uleioase. Suprafaţele de legume şi cartofi ocupă 9% din terenul arabil însămânţat.

Până la această dată au fost recoltate cerealele păioase, înregistrându-se producţii deosebit de bune. Astfel, la grâu s-au realizat 5.284 kg/ha, la secară 3.761 kg/ha, la orz 4.428 kg/ha, la orzoaică 4.189 kg/ha, la triticale 3.162 kg/ha. La rapiţa pentru boabe a fost o producţie medie de 2.666 kg/ha.

Aceste producţii au fost realizate într-un an agricol care până la această dată se dovedeşte capricios, iar perioadele de secetă şi caniculă au influenţat semnificativ, mai ales vegetaţia culturilor de primăvară, porumbul şi foarea-soarelui aflându-se, pe mari suprafeţe, în suferinţă.

Un aspect negativ îl constituie suprafaţa de 37% din terenul arabil rămasă nelucrată. Această suprafaţă aparţine în principal micilor agricultori, dar şi unei ferme mai mari, care aparţine unui acţionar străin, mai interesat de cumpărarea şi vânzarea terenurilor agricole, decât de agricultură.

În ceea ce priveşte patrimoniul pomicol al judeţului, din cele 11.200 ha, numai 4.443 reprezintă livezile pe rod, restul fiind plantaţii în declin sau livezi tinere neintrate pe rod. Şi livezile pe rod sunt slab productive, majoritatea fiind îmbătrânite şi neîngrijite, fapt care duce la scăderea semnificativă a producţiei de fructe.

Mădălina DOMAN