ADR Vest face apel pentru apelul de proiecte!


Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, face cunoscut faptul că apelul de proiecte destinat finanțării microîntreprinderilor, Prioritatea de investiții 2.1.A, este încă deschis. Astfel, cererile de finanțare se mai pot depune până la data de 27 ianuarie 2017, la ora 12, se arată într-un comunicat de presă al acestei instituții. Perioada dedicată depunerii spre finanțare a proiectelor poate fi redusă numai în cazul în care bugetul apelului se consumă mai devreme.

În cadrul acestui apel de proiecte, la nivelul Regiunii Vest sunt disponibile 27,56 milioane de euro. Apelul de proiecte este de tip competitiv (proiectele care obțin cel mai bun punctaj vor primi finanțare), iar cererile de finanțare se depun exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Proiectele care pot primi finanțare în cadrul acestei Priorități de investiții, 2.1.A, vizează activități de construire, modernizare, extindere a spațiilor de producție sau prestări servicii, precum și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line. Pentru a fi eligibile, aceste proiecte trebuie să fie implementate în mediul urban.

Valoarea eligibilă a unui astfel de proiect trebuie să fie de minimum 25.000 de euro. Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși 200.000 de euro pentru un proiect – sumă stabilită prin schema de minimis. Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției.

Pe de altă parte – se mai arată în comunicat –, până în data de 5 octombrie a.c., 46 de proiecte au fost depuse spre finanțare la nivelul Regiunii Vest. Acestea cumulează o valoare a finanțării nerambursabile de 7,37 milioane de euro, reprezentând 26,74% din alocarea financiară regională. În prezent, procesul de evaluare a proiectelor este suspendat, modulul MySMIS dedicat evaluării prezentând disfuncționalități. Cu toate acestea, modulul dedicat depunerii de proiecte este funcțional, iar proiectele se pot depune în continuare prin intermediul aplicației electronice MySMIS, urmând să fie evaluate în momentul în care modulul de evaluare va fi funcțional.

Ghidul specific revizuit (varianta consolidată) corespunzător Priorității de investiții 2.1.A, publicat în 29 august a.c., poate fi consultat pe pagina web a ADR Vest la secțiunea Finanțări Europene/POR 2014-2020/Ghiduri de finanțare/Apeluri lansate (http://adrvest.ro/microintreprinderi/). De asemenea, documentul poate fi descărcat și de pe pagina web a programului: www.inforegio.ro.

Bianca METEȘ