Activităţi ce trebuie desfăşurate de către Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă în caz de FENOMENE METEOROLOGICE/HIDROLOGICE PERICULOASE


CULOARE COD

ACŢIUNI ŞI MĂSURI

GALBEN

Risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, neconducând la pagube semnificative, dar care necesită o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi sezoniere şi/sau expuse la inundaţii.

 • Obligativitatea avertizării populaţiei din localităţile aflate în zonele vulnerabile sau expuse riscului;

 • Analizarea situaţiilor potenţiale de pericol şi instituirea serviciului de permanenţă la primării;

 • Îndepărtarea materialelor ce pot obtura cursurile de apă la formarea torenţilor;

 • Necesitatea supravegherii permanente, pe durata atenţionării, a podurilor, podeţelor şi altor secţiuni înguste de pe cursurile de apă, în scopul evitării blocării lor cu plutitori, precum şi a zonelor în care este posibilă formarea torenţilor;

 • Luarea tuturor măsurilor de protecţie a persoanelor şi bunurilor împotriva efectelor provocate de grindină, descărcări electrice, desprinderea sau căderea unor elemente din infrastructura de construcţii, precum şi ca urmare a ruperii şi prăbuşirii unor arbori;

 • Pregătirea şi verificarea forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi operatorilor economici;

 • Stabilirea locurilor de refugiu, a traseelor de evacuare şi a zonelor de acordare a primului-ajutor pentru cei surprinşi de viituri;

 • Avertizarea turiştilor şi a celor care tranzitează zonele menţionate despre pericolul la care sunt expuşi în condiţiile campării pe firul văilor cursurilor de apă sau al parcurgerii unor trasee turistice din regiunile potenţial afectate;

 • Exercitarea responsabilităţilor şi competenţelor conform prerogativelor legale, fără excepţie.

PORTOCALIU

Risc de viituri generatoare de revărsări importante, susceptibile de a avea impact semnificativ asupra vieţii colectivităţilor şi siguranţei bunurilor şi persoanelor.

 • Întrunirea în şedinţă extraordinară a CLSU, pentru stabilirea măsurilor şi acţiunilor ce se impun a fi adoptate, în scopul gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii;
 • Obligativitatea înfiinţării continuităţii la sediul tuturor primăriilor din zonele vulnerabile;
 • Avertizarea locuitorilor, cu prioritate a celor din zonele cele mai expuse la inundaţii;
 • Participarea la acţiunile de protecţie şi de apărare împotriva inundaţiilor, cu utilaje şi echipamente din dotarea proprie;
 • Crearea condiţiilor necesare asigurării populaţiei sinistrate cu apă potabilă, alimente şi materiale de cazarmament de strictă necesitate;
 • Exercitarea responsabilităţilor şi competenţelor conform prerogativelor legale, fără excepţie;
 • Verificarea planurilor de evacuare;
 • Verificarea sistemelor de alarmare.

ROŞU

Risc de viituri majore. Ameninţare directă şi generalizată asupra siguranţei persoanelor şi bunurilor.

 • Punerea în practică a planurilor de alarmare-evacuare;

 • Avertizarea populaţiei, agenţilor economici, unităţilor de învăţământ etc.

 • Emiterea dispoziţiei de evacuare (primar) a persoanelor, animalelor şi bunurilor (dacă este cazul);

 • Se iau măsuri pentru întreruperea alimentării, după caz, cu apă, gaz, curent, pentru evitarea contaminării sau accidentelor;

 • Asigurarea cazării (şcoli, cămine culturale etc.), a asistenţei medicale; organizarea de tabere pentru sinistraţi (dacă este cazul);

 • Aplicarea unor măsuri sanitaro-epidemice;

 • Desfăşurarea de acţiuni de consolidare a punctelor critice (lucrări provizorii);

 • Desfăşurarea de acţiuni de informare publică (corelarea informaţiilor de la toate instituţiile cu atribuţii în gestionarea unei situaţii de urgenţă, generate de fenomene meteorologice/hidrologice periculoase).