A N U N Ț P U B L I C


GHERGA IOAN, cu domiciliul în sat VÎRCIOROVA, com. BOLVAŞNIŢA, nr. 41, titular al „PLAN URBANISTIC ZONAL – EXTINDERE ZONA LOCUINŢE FAMILIALE – str. Ciprian Porumbescu, Caransebeş”, anunţă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a planului, respectiv depunerea lui la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în vederea declanşării etapei de încadrare pentru obţinerea Avizului de mediu.
Informaţiile privind prevederile planului menţionat pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30, şi vineri, între orele 08.00-14.00, şi la sediul titularului din sat VÎRCIOROVA, com. BOLVAŞNIŢA, nr. 41, şi la amplasamentul situat în Caransebeş, str. Ciprian Porumbescu, parcela nr. cad. 43688 Caransebeş.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în termen de 15 calendaristice de la data apariţiei anunţului.