Într-un an, Transal a colectat aproape 8.000 de tone de deşeuri


În cadrul ultimei şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, a fost prezentată o informare cu privire la activităţile de salubrizare desfăşurate la nivelul localităţilor urbane din judeţ.
În cazul Societăţii Comerciale Transal Urbis S.R.L. din Caransebeş, în raport se arată că operatorul prestează, pe raza municipiului, o serie de activităţi, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, precum şi curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de ploaie sau îngheţ.
Din punct de vedere al dotării tehnice, societatea dispune de trei autogunoiere compactoare a câte 10 m.c., o autogunoieră compactoare de 16 m.c., o autoutilitară N3 cu cârlig dotată cu 10 bene de transport de câte 7,5 m.c., două prese pentru balotarea materialelor reciclabile, un autocamion pentru colectarea selectivă a deşeurilor, o autoutilitară Dacia Logan, un încărcător frontal tip Fadromă, două automăturătoare, un camion pentru transportul deșeurilor menajere şi două aspiratoare portabile cu motor termic.
Colectarea deşeurilor menajere din cartierele de blocuri şi din alte câteva zone ale municipiului se face în punctele de colectare special amenajate, unde sunt amplasate platforme betonate şi împrejmuite cu sârmă pe trei laturi. Există 68 de astfel de puncte de colectare, în momentul de faţă acestea fiind dotate cu două până la şase containere de tablă a câte 1,1 m.c., în vederea colectării deşeurilor menajere. Platformele sunt îngrijite zilnic pentru a evita poluarea perimetrului din apropierea acestora.
Toţi utilizatorii din municipiul Caransebeş deţinători de imobile individuale au fost dotaţi pentru colectarea deşeurilor cu pubele de 0,12 m.c.
Pentru colectarea deşeurilor menajere, instituţiile de învăţământ au fost dotate cu containere de tablă de 1,1 m.c. şi cu pubele de 0,24 m.c.
În informare se mai arată că, pentru colectarea selectivă a deşeurilor, majoritatea punctelor de colectare sus-amintite au fost echipate cu containere de plastic de 1,1 m.c. pentru hârtie-carton, respectiv pentru materiale plastice. În vederea îmbunătăţirii procesului de colectare selectivă, dotarea platformelor a continuat şi în anul 2021, Primăria municipiului Caransebeș achiziţionând containerele necesare dotării punctelor de colectare.
Grădiniţele, şcolile şi liceele din municipiu sunt dotate, în scopul colectării selective, cu pubele de 240, 120 şi 60 de litri.
Activitatea de colectare a deşeurilor municipale se desfăşoară continuu, şapte zile pe săptămână, prin intemediul a trei autocompactoare a câte 10 m.c., ulterior aceste deşeuri fiind transportate la Deponeul ecologic de la Lupac.
Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice a fost preluată în exclusivitate de societatea Primăriei. Activitatea se desfăşoară pe toate străzile din oraş, în parcuri şi pe aleile pietonale, majoritatea căilor publice fiind salubrizate zilnic.
În perioada de iarnă, personalul societăţii prestează activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ, degajând zăpada din spaţiile publice centrale, de pe trotuarele de acces spre zonele de blocuri şi de pe traseele de acces spre instituţiile municipiului.
În ceea ce priveşte procesul de colectare selectivă a deşeurilor, pe raza municipiului Caransebeş, pentru colectarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (hârtie, carton, materiale plastice, metale, sticlă) de la populaţie, instituţii, organizaţii şi agenţi economici, transportul, sortarea şi valorificarea acestor materiale, este autorizată exclusiv Societatea Comercială Transal Urbis S.R.L., în conformitate cu Contractul de concesiune a serviciului public de salubrizare şi cu autorizaţiile şi licenţele emise de autorităţile competente.
La nivelul municipiului Caransebeş, colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje se desfăşoară zilnic, după un program stabilit pe zile şi străzi (program transmis la începutul anului cetăţenilor, dar şi posibil de accesat pe site-ul transal-urbis.ro, având ca efect reducerea cantităților de deşeuri ce urmează a fi transportate la deponeul final.
Conform legii, în oraş există un număr de 24 de platforme amenajate special pentru colectarea selectivă, având platformă betonată şi îngrădită pe trei laturi, dotate cu containere de 1,1 m.c., destinate colectării hârtiei şi a cartonului (având culoarea albastră), colectării materialelor plastice şi a metalelor (container de culoare galbenă) și colectării ambalajelor de sticlă (container de culoare verde).
Alături de aceste platforme, au fost dotate şi alte puncte de colectare a deşeurilor, puncte unde era necesară amplasarea de containere pentru creșterea gradului de colectare. Astfel, un total de 100 de containere albastre şi galbene stau la îndemâna cetăţenilor în vederea reducerii cantității de deşeuri menajere şi implicit a creşterii cantităților de materiale reciclabile.
În cazul instituţiilor publice, colectarea selectivă se efectuează la sediul acestora în pubele de 0,12-0,24 m.c. sau 1,1 m.c. (cum este cazul liceelor), diferit colorate, pe categorii.
Amplasarea acestor containere se face în funcţie de zona de generare a materialelor reciclabile, la loc vizibil şi accesibil, dar şi în zonele de acces al publicului şi vizitatorilor.
Materialele colectate sunt preluate cu ajutorul utilajelor de către S.C. Transal Urbis S.R.L.
Preluarea deşeurilor de ambalaje de la casele individuale se face săptămânal, direct de la sursă, conform programului stabilit, iar în cazul Pieţei agroalimentare şi ale celor produse în zonele cu mai multe magazine se colectează zilnic.
Ridicarea deşeurilor reciclabile de la punctele de colectare (asociaţiile de locatari) se efectuează continuu, pentru a oferi cetăţenilor un mediu cât mai propice colectării selective a materialelor reciclabile.
Depozitarea şi sortarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje se face la Punctul de lucru din incinta uzinei (fostă „MOCARS”), dotată cu presă de balotare şi spaţiu pentru depozitarea baloţilor în vederea valorificării acestora.
Conform raportului, alături de procesul de colectare selectivă a ambalajelor şi deşeurilor de hârtie, carton, metal şi sticlă, S.C. Transal Urbis S.R.L. colectează şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.), acestea fiind depozitate în interiorul sediului, unde este amenajat special un depozit pentru aceste echipamente, dar și deșeuri textile, pe raza municipiului Caransebeș existând patru puncte special amenajate pentru colectarea acestora.
Colectarea deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, dar şi a celor biodegradabile se face prin intermediul autoutilitarei N3, dotată cu 10 bene de 7,5 m.c. Ulterior, deşeurile din construcţii sunt folosite la îmbunătățirea unor drumuri agricole, iar cele biodegradabile sunt depuse în incinta Serviciului Public de Întreţinere şi Reparaţii Caransebeş, locaţia Sera municipiului.
Alături de activitățile zilnice desfăşurate, societatea a participat activ cu oameni şi utilaje la diferite acţiuni de salubrizare a zonelor ce necesitau intervenţie.
În cursul anului 2021, prin intermediul Serviciului public de salubrizare s-au colectat în total 7.718,2 tone de deşeuri municipale, din care deşeuri menajere 6.518,46 tone, deşeuri inerte 126,4 tone, deşeuri stradale şi din pieţe 139 tone şi deşeuri reciclabile 934,3 tone.
Activitatea de salubrizare a căilor publice desfășurată pe raza municipiului Caransebeș este împărțită în două sectoare, deservite de un număr de 36 de muncitori, dintre care 34 și-au desfășurat activitatea de luni până vineri dimineața, de la ora 5, iar doi muncitori după-amiază de la ora 12. În zilele de sâmbătă activitatea s-a desfășurat de la ora 5 la ora 9, iar duminica și în sărbătorile legale activitatea s-a desfășurat cu jumătate din personalul angajat.
Cumulat, în anul 2021 s-au efectuat următoarele activități: măturat manual străzi, alei, trotuare – 21.850.080 mp (1.820.840 mp pe lună), s-au curățat manual de zăpadă – 101.428 mp de străzi (lunile ianuarie, februarie şi decembrie), s-a igienizat 1 ha de spații verzi, s-au curățat (ras) 3.650 mp de rigole, s-au încărcat/transportat 139 de tone de deșeuri stradale şi s-a împrăștiat material antiderapant pe 67.619 mp (lunile ianuarie, februarie şi decembrie).
Tot în cursul anului trecut s-a asigurat salubrizarea stradală la manifestațiile desfășurate pe raza municipiului Caransebeș cu ocazia Serbărilor Cetății și a Revelionului, s-a organizat, ca în fiecare an, campania de curățenie de primăvară, igienizarea și transportul deșeurilor depozitate necontrolat în zona drumului agricol din str. Ștefan Jianu (ieșirea spre Centură), igienizarea și transportul deșeurilor depozitate necontrolat în zona drumului de acces Valea Cenchii (prin spatele Depozitului de muniție), evacuarea periodică a deșeurilor vegetale (frunze, crengi, iarbă) rezultate din curățarea de către populație a zonelor verzi aferente imobilelor, tăieri de corecție a arborilor şi tunderea gazonului, salubrizarea malurilor râurilor Timiș și Sebeș, acțiuni de salubrizare și igienizare a acostamentului drumurilor de ieșire din oraș (Calea Timișoarei, Calea Vârșețului, Str. Ardealului, Str. T. Doda), precum şi acțiuni de deszăpezire și combatere a poleiului prin curățarea manuală a trotuarelor și împrăștierea de material antiderapant.
Geanina LUCA