A N U N Ț P U B L I C


Idita Sorin-Marcel și soția Idita Eva-Elena, titular al PLANULUI URBANISTIC ZONAL: „Extindere zonă de locuințe” anunță, în conformitate cu HG Nr. 1076/2004, publicul interesat decizia etapei de încadrare:
planul propus nu necesită evaluare de mediu și se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Comentariile privind decizia de încadrare, propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la apariția în ziar, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi, între orele 0900-1500, și vineri, între orele 0900-1300.