A N U N Ţ LICITAŢIE


Pentru ducerea la îndeplinire a HCL Nr. 58/31.03.2011, în data de 23 martie 2012, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, se va organiza licitaţie, cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, ce are ca obiect închirierea terenului în suprafaţă de 10 mp, aflat în proprietatea publică a municipiului Caransebeş, situat în curtea Liceului Teoretic Traian Doda (conform schiţei anexate), în vederea amplasării legale a unei rulote cu destinaţie alimentară.

Cererile de înscriere la licitaţie, însoţite de toate documentele necesare, se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 23 martie 2012, ora 10 (data-limită de depunere a tuturor documentelor).

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor necesare licitaţiei, în sumă de 50 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 23 martie 2012, ora 10(data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.