Get Adobe Flash player

A N U N Ţ LICITAŢIE

Vizualizari: 808

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 58/31.03.2011, în data de 21 februarie 2012, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, se va organiza licitaţie cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, ce are ca obiect închirierea terenului în suprafaţă de 10 mp, aflat în proprietatea publică a municipiului Caransebeş, situat în curtea Liceului Teoretic Traian Doda (conform schiţei anexate), în vederea amplasării legale a unei rulote cu destinaţie alimentară.

Cererile de înscriere la licitaţie, însoţite de toate documentele necesare, se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 21 februarie 2012, ora 10 (data-limită de depunere a tuturor documentelor).

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor necesare licitaţiei, în sumă de 50 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 21 februarie 2012, ora 10(data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.

Traducere
Ultimele articole