A N U N ŢPentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Caransebeş Nr. 292/12.11.2007, Nr. 226/27.08.2008 şi Nr. 11/04.02.2010, se va organiza în data de 19 august 2010, ora 15, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, în vederea vânzării terenului proprietatea municipiului Caransebeş, cu nr. top. nou format 3094/1/1/2/1/1/36/1/2/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafaţă de 1.764 mp – teren de construcţii la Gheţari.

Cererile de înscriere la licitaţie, însoţite de toate documentele necesare, se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, situat în Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 19 august 2010, ora 10 (data-limită de depunere a tuturor actelor solicitate).

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor necesare participării la licitaţie, în sumă de 50 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 19 august 2010, ora 10 (data-limită de depunere a tuturor actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0255/514947, 0255/513104 – Oficiul Juridic.