A N U N Ţ


Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 304 din 26 octombrie 2005, se va organiza în data de 29 ianuarie 2010, ora 13, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, licitaţie publică deschisă, cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, ce are ca obiect închirierea unui teren în suprafaţă de 21,93 mp (platformă betonată) situat între curtea interioară a Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş şi Sala de sport aparţinătoare Şcolii Generale Nr. 8, cu destinaţia amplasament chioşc comercial (desfacere pâine şi produse de panificaţie).

Cererile de înscriere la licitaţie, însoţite de toate documentele necesare, se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 29 ianuarie 2010, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor necesare licitaţiei, în sumă de 50 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 29 ianuarie 2010, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.