A N U N Ţ


Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 51/29.02.2008, se va organiza în data de 21 ianuarie 2013, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, licitaţie publică cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea unui număr de 12 loturi, cu destinaţia de construire case familiale, situate în satul aparţinător Jupa, proprietatea Statului Român, cuprinse în planul de amplasament şi delimitare a imobilului, scara 1:1000, anexă a Caietului de sarcini.

Cererile de înscriere la licitaţie se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, până la data de 21 ianuarie 2013, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru licitaţie, în sumă de 10 lei, se achită la casieria Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, până la data de 21 ianuarie 2013, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).