A N U N Ţ


În data de 22 noiembrie 2012, ora 14, în temeiul HCL Nr. 278/16.10.2012, la sediul Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, se va organiza licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, ce are ca obiect închirierea spaţiului comercial cu destinaţie alimentaţie publică, în suprafaţă de 4 mp, aflat în proprietatea publică a municipiului Caransebeş, situat în curtea Liceului Tehnologic Dacia (conform schiţei anexate).

Cererile de înscriere la licitaţie, însoţite de toate documentele necesare, se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, până la data de 22 noiembrie 2012, ora 10 (data-limită de depunere a tuturor documentelor).

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor necesare licitaţiei, în sumă de 10 lei, se achită la casieria Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, până la data de 22 noiembrie 2012, ora 10(data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.