A N U N ŢPentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 54/31.03.2010, se va organiza în data de 15 noiembrie 2011, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru închirierea spaţiului în suprafaţă de 14,5 mp, situat în Piaţa Agroalimentară din Caransebeş, conform schiţei anexate Caietului de sarcini.

Cererile de înscriere la licitaţie, însoţite de toate documentele necesare, se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 15 noiembrie 2011, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini, împreună cu releveul spaţiului şi a documentelor necesare licitaţiei, în sumă de 50 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 15 noiembrie 2011, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.