534 de noi locuri de muncă în Regiunea Vest


Prin implementarea proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POSCCE), până în momentul actual, în Regiunea Vest au fost create 534 de noi locuri de muncă. Acestea sunt rezultatul implementării unui număr de 259 de proiecte, totalizând o valoare a finanțării nerambursabile de aproximativ 51 de milioane de euro. 235 dintre aceste proiecte au fost finalizate, iar 24 se află încă în etapa de implementare și au o valoare cumulată a finanțării nerambursabile de aproximativ 16 milioane de euro. Termenul de finalizare pentru proiectele aflate încă în etapa de implementare este data de 31 decembrie a.c.

Organizațiile din Regiunea Vest care au obținut finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POSCCE) – organizații neguvernamentale, microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii – activează în domenii ce vizează fabricarea mobilei, a încălțămintei, hârtiei/cartonului/ambalajelor, produselor din beton, articolelor din plastic, fabricarea mașinilor și utilajelor, ansamblurilor electronice, lucrări de construcții utilitare/drumuri/autostrăzi, lucrări de instalații, extracția pietrei/nisipului/pietrișului, sau operațiuni de mecanică sau în alte sectoare și domenii eligibile.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a facilitat implementarea acestor proiecte în calitatea sa de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (OI POSCCE) în Regiunea Vest, calitate pe care o are începând cu data de 11 martie 2013.

Preluarea programului, gestionat anterior la nivel național, a fost realizată în două etape. Într-o primă etapă a fost preluată Axa Prioritară 1 – „Un sistem de producție inovativ și eco-eficient”, Domeniile majore de intervenție 1.1 „Investiții productive și pregătirea pentru concurența pe piață a întreprinderilor, în special IMM-uri” (Operațiunile 1.1.1, 1.1.2 și 1.1.3) și 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” (Operațiunea 1.3.2), iar ulterior, începând cu data de 17 aprilie 2014, ADR Vest a preluat și Axa Prioritară 3 „Tehnologia Informaţiilor și Comunicaţiilor pentru sectorul privat și public”, Operaţiunea 3.1.1 „Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”.

Urmarea acestei preluări a fost creșterea gradului de absorbție a fondurilor alocate prin program de la 6,77% în luna martie a anului 2013, la 61,70% în luna septembrie a acestui an, după cum precizează Ministerul Fondurilor Europene, instituție cu rol de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”.

Informaţii despre Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” pot fi accesate la adresele www.adrvest.ro sau www.amposcce.minind.ro.

Mădălina DOMAN