Arhive zilnice: 17/12/2021


ANUNŢ

Consiliul de Administraţie al S.C. MOBIROM S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 21.01.2022, orele 1000, la sediul societăţii din Caransebeş, Str. Spitalului, nr. 6. Acţionarii îndreptăţiţi să participe la şedinţă şi să voteze sunt cei înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 21.12.2021, considerată […]