Zilele europene ale culturii iudaice, la Caransebeş


Evreii s-au impus pe scena culturală românească prin nume mari și cu prestigiu, ce au depășit și granițele țării. În muzică și în artă au existat multiple influențe reciproce, în folclorul evreiesc figurând prelucrări după muzica românescă și invers. La fel, marii pictori evrei au preluat teme din pictura românească. Mari scriitori ai literaturii române sunt de origine evreiască. În domeniul științelor umaniste, mari lingviști au fost evrei, în ştiințele matematice și inginerești, de asemenea. Multiple sunt domeniile vieții românești care au fost amprentate de personalități ale culturii evreiești. Prin multitudinea de personalități evreiești și realizări marcante la dezvoltarea culturală, socială, economică și, nu în ultimul rând, politică a României, populația evreiască merită un loc aparte în panoplia istorică a ţării noastre.

Și  în acest an, sub egida European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage (AEPJ), duminică, 3 septembrie, la Sinagoga Neologă din Caransebeș a fost organizată Ziua Europeană a Culturii Iudaice. Această  organizație încurajează la nivel european derularea de programe dedicate evreilor de pretutindeni, cu scopul de a promova limba și cultura poporului evreu, tema acestui an fiind Diaspora.

Comunitatea Evreilor din Caransebeş a prezentat un program deosebit, format din două părți. În intervalul orar 10 – 19, sinagoga a fost deschisă pentru vizitare, iar în hol a fost organizată o mică expoziție cu obiecte de cult și cărți. Începând cu ora 19, publicul din Caransebeș a avut parte de un concert extraordinar susținut de Nada Petrov, la vioară, și Angela Balici, la pian. La eveniment au participat membri ai Comunității Evreilor din Caransebeș, dar și persoane de alte confesiuni, care au dorit să asculte muzică clasică și din filme.

Carmen NEUMANN

Foto: Mihai OANCEA