Ziariștii, o nedreptate reparată


Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, în 29 aprilie, Legea pentru completarea Legii Nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori/creaţie legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

Propunerea legislativă privind completarea art. 1 din Legea Nr. 8/2006 se referă la dreptul jurnaliştilor de a beneficia, în anumite condiţii, de o indemnizaţie de 50% din pensia care li se cuvine.

„Este rodul eforturilor susţinute, de patru ani, ale conducerii Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, devenită iniţiativă legislativă în anul 2015, la propunerea senatorului Haralambie Vochiţoiu, dezbătută de Comisiile parlamentare şi apoi aprobată în plenul Camerei Deputaţilor, în luna aprilie. Legea promulgată de preşedintele Iohannis acordă jurnaliştilor drepturile cuvenite, alături de scriitori, muzicieni, cineaşti, arhitecţi sau artişti plastici. Se repară, astfel, o nedreptate, prin completarea unei legi din care a fost omisă creaţia jurnalistică. Mai mult, prin introducerea unor amendamente, cuantumul indemnizaţiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a indexării. Dispoziţiile legii vor fi aplicate şi pensionarilor jurnalişti din domeniul Apărării Naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale”, ne-a spus Doru Dinu Glăvan, preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

După publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale are la dispoziţie 30 de zile pentru a elabora şi supune Guvernului spre aprobare modificarea şi completarea Hotărârii Nr.1650/2006 cu privire la Normele metodologice de aplicare a Legii Nr. 8/2006.

Sonia BERGER