Zăvoiul a ştiut să-şi joace ,,cărţile”


Joi, 17 ianuarie, la Zăvoi a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului local, convocată la solicitarea consilierilor Simion Beca, Petru Gander, Alexe Munteanu, Simion Bistrian, Ionaşcu Ionescu şi Gavrilă Tuşteanu.

Problema principală asupra căreia consilierii au trebuit să se pronunţe se referea la proiectul de hotărâre propus de viceprimarul Ion Scorobete, conducătorul interimar al Primăriei Zăvoi, şi anume aprobarea (în sfârşit!) a asocierii Consiliului Local al comunei Zăvoi, în cadrul SC Alset Energy SRL, asociere în condiţii indubitabil mult mai avantajoase pentru Administraţia locală, în comparaţie cu acelea conţinute în contractul încheiat în 4 septembrie 2009. Astfel, în conformitate cu contractul de asociere în participaţiune semnat în 2009, între Consiliul Local al comunei Zăvoi şi SC Alset Energy SRL Timişoara, având ca obiect construirea unor microhidrocentrale pe râurile Bistra Mărului, Olteana şi Şucu, precum şi alimentarea cu apă a localităţii Poiana Măru, Administraţia comunei Zăvoi aducea, ca şi contribuţie în natură la capitalul social al SC Alset Energy SRL, terenurile pe care urmează să fie amplasate obiectivele prevăzute în proiectul de amenajare hidroenergetică. Drept urmare a acestui aport, Consiliul Local obţinea o cotă de 1 la sută din capitalul social al societăţii.

În condiţiile noului contract încheiat, cota Consiliului local este de 7 procente, rămânând în sarcina SC Alset Energy să suporte toate taxele şi toate cheltuielile legate de evidenţierea topografică a terenurilor pe care se vor realiza amenajările hidroenergetice, precum şi identificarea şi predarea către ROMSILVA a unui teren cu suprafaţa de 5 ori mai mare, pe care se vor realiza lucrări de plantaţie şi alte amenajări silvice, lucrări ale căror costuri sunt pretinse de ROMSILVA a fi suportate de către asociaţi, şi care, în total, se ridică la peste 180.000 de euro, adică peste 7,5 miliarde de lei vechi, costuri pe care momentan Consiliul local nu le poate suporta, spre a pune la dispoziţia partenerilor terenurile devenite libere de orice sarcină, în vederea asocierii.

De menţionat că ROMSILVA nu acceptă orice fel de terenuri ca şi compensaţie, pentru a admite scoaterea din circuitul silvic a terenurilor din Poiana Mărului (suprafaţa totală de 2,5 ha) pe care urmează să se realizeze amenajarea hidroenergetică, a drumurilor forestiere aferente microhidrocentralelor şi instalaţiilor pentru realizarea alimentării cu apă a localităţii Poiana Măru. ROMSILVA acceptă doar teren gol de vegetaţie, apt pentru împădurire şi obligatoriu adiacent, cu pădure proprie, administrată de ROMSILVA. Precizăm că a fost foarte dificilă identificarea, pe raza comunei Zăvoi, a unui teren care să îndeplinească asemenea cerinţe cumulative. Surprinzător, doar în zona Straoane-Robu, din extravilanul localităţii, a fost găsită şi identificată o asemenea porţiune de teren, oferită în schimb către ROMSILVA.

În sfârşit, mai menţionăm că, în final, investiţia se va cifra la peste 40 de milioane de euro, precum şi faptul că, prin Consiliul local, comuna Zăvoi va încasa 5 la sută din profitul anual net realizat de societate, precum şi 2 la sută dividende, dar nu mai puţin 10.000 de euro pe an pentru fiecare microhidrocentrală aflată în funcţiune.

Gavrilă TUŞTEANU