Voislova, după anul 1989 (VI)


Proiecte care privesc viitorul localităţii

Construirea reţelei de canalizare

Schimbările produse în structura conducerii Primăriei comunei Zăvoi, începând cu luna mai 2010, au determinat reevaluarea de către autorităţile locale a tuturor proiectelor care vizau dezvoltarea infrustructurii în satele componente ale comunei, cel mai important proiect fiind cel legat de construirea reţelei de canalizare.

În ceea ce priveşte realizarea acesteia în localitatea Voislova, s-au conturat câteva direcţii de acţiune, care vizează parcurgerea următoarelor etape: construirea unei staţii de tratare a apelor uzate, la limita vestică a satului, în apropierea râului Bistra, care să deservească beneficiarii locali; realizarea reţelei de colectare a apelor reziduale, în primă fază doar din zona intravilanului existent, iar ulterior prin extindere de-a lungul DJ 684; racordarea reţelei de canalizare a satului Voislova la reţeaua colectoare ce este preconizată a se realiza de-a lungul cursului râului Bistra, în conformitate cu prevederile Masterplanului pentru apă şi canalizare iniţiat de Consiliul Judeţean Caraş-Severin

Dezvoltarea unei noi zone industriale

Odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări legale privind protecţia mediului, o serie de agenţi economici au fost nevoiţi să îşi mute locul de desfăşurare a activităţilor, astfel încât să respecte dispoziţiile referitoare la distanţa minimă faţă de zonele de locuit. Este şi cazul unor societăţi comerciale specializate în prelucrarea marmurei, care, iniţial, au avut sediul în comuna Rusca Montană, iar ulterior şi-au deschis sedii şi puncte de lucru în localitatea Voislova, de-a lungul DJ 684, dezvoltând astfel o mică zonă industrială în arealul cuprins între podul peste râul Rusca (Podul de la Sat) şi intrarea în Rusca Montană.

Faptul că, în zona respectivă, o parte importantă din terenurile cu destinaţia actuală de păşune, aparţin atât unor persoane fizice, cât şi comunei Zăvoi, a determinat includerea zonei respective în cadrul temei de proiectare a viitorului Plan Urbanistic General al localităţii Voislova, în categoria zonelor de dezvoltare industrială. Acest lucru va atrage după sine atât extinderea reţelelor de utilităţi publice, cât şi o creştere a valorii de piaţă a terenurilor.

Extinderea şi modernizarea Căminului Cultural

Căminul Cultural din Voislova funcţionează sub acoperişul unei clădiri care adăposteşte atât Şcoala cu clasele I-IV, cât şi Grădiniţa cu program normal. Spaţiul destinat Căminului Cultural dispune de o sală de festivităţi cu scenă pentru spectacole şi o bucătărie, amenajată într-o clădire anexată la corpul imobilului principal. Din punct de vedere al dimensiunilor, Căminul Cultural din Voislova nu dispune de suficient spaţiu, care să permită găzduirea unor evenimente la care participă un număr însemnat de persoane, astfel încât este necesară extinderea lui spre partea din spatele clădirii.

Aceste aspecte se găsesc pe agenda autorităţilor administraţiei publice ale comunei Zăvoi, care au iniţiat un proiect ce vizează extinderea şi modernizarea Căminului Cultural din Voislova, stabilindu-se, între altele, următoarele obiective: extinderea incintei aferente sălii de festivităţi; înlocuirea şarpantei şi a învelitorii din ţiglă, la acoperişul clădirii; izolarea exterioară a clădirii şi refacerea faţadei; înlocuirea geamurilor şi uşilor cu ferestre şi uşi din PVC cu geam termopan; refacerea reţelelor interioare de alimentare cu energie electrică, gaze naturale şi energie termică; montarea unui sistem de încălzire centrală pe gaze naturale; construirea unei bucătării moderne, cu spaţiu pentru pregătirea mâncării, dotat cu aparatură electrocasnică, o cameră frigorifică şi depozit pentru veselă; construirea unor grupuri sanitare moderne; construirea unei haznale vidanjabile, care să colecteze apele reziduale.

Amenajarea unui Muzeu de etnografie şi folclor

La începutul anului 2012, a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei Zăvoi Hotărârea Nr. 8/2012, prin care a fost aprobată amenajarea unui Muzeu local de etnografie şi folclor, în incinta clădirii în care funcţionează Şcoala cu clasele I-IV din localitatea Voislova.

Alegerea clădirii în care funcţionează actualmente Şcoala cu clasele I-IV din Voislova, ca locaţie pentru viitorul Muzeu local de etnografie şi folclor, a fost determinată de faptul că imobilul dispune de un spaţiu neutilizat în prezent, dotat cu încălzire centrală şi alte utilităţi şi în care se poate amenaja sala ce va găzdui exponatele. De asemenea, clădirea Şcolii cu clasele I-IV Voislova este situată în chiar centrul localităţii, cu acces direct la DN 68, şi este proprietate a comunei Zăvoi, imobilul fiind întabulat în Cartea funciară.

Un alt atu al localităţii Voislova constă în faptul că există deja o monografie a acestei aşezări, publicată în anul 2008, sub semnătura lui Petru Opruţ, iar autorul şi-a manifestat intenţia de a dona muzeului o bună parte din colecţia sa de fotografii, articolele de îmbrăcăminte şi unelte tradiţionale pe care le-a adunat, de-a lungul timpului, de la oamenii din sat. Pe lângă „Monografia localităţii Voislova” şi albumul retrospectiv intitulat „Ilustraţii ale portului popular din Voislova de-a lungul vremii”, Petru Opruţ mai are în lucru o carte ce va trata istoria Parohiei Ortodoxe din Voislova, lucrare aşteptată cu deosebit interes, atât de către specialişti, cât şi de publicul larg.

Nu în ultimul rând, autorităţile administraţiei publice locale au hotărât ca exponatele care vor fi donate muzeului să intre în Patrimoniul public al comunei Zăvoi, administrarea muzeului să se facă de către Primărie, cu aprobarea Consiliului local, iar în bugetele anuale ale comunei să fie cuprinse sume de bani care să fie destinate bunei funcţionări a Muzeului Local de Etnografie şi Folclor din Voislova. (Va urma)

Firuţ MIHUŢ