Voiaj în istorie şi cultură


Macedonia

Macedonia, cea mai mare şi mai nordică dintre cele nouă provincii ale Greciei, se învecinează la nord cu Bulgaria, Iugoslavia şi Albania. Este o regiune cu mari câmpii fertile, străbătute de multe râuri, cum sunt Nestos, Aliakmon, Strimon şi Axios, ce formează numeroase lacuri.

Clima este mediteraneană de-a lungul coastelor, şi continentală în interiorul provinciei. Recentele descoperiri arheologice făcute la Olynthos, Servia, în peştera Petralona şi în alte locuri, dovedesc că Macedonia a fost locuită încă din epoca neolitică, în timp ce descoperirea unui craniu uman de Neanterthal, în spilaio (peşteră) Petralona, din Halkidiki, ne arată că exista prezenţă umană în regiune de foarte mult timp.

Limba, religia, datinile şi modul de viaţă ale Macedoniei au fost dintotdeauna identice cu cele din restul Greciei. Aristotel, acest important filosof grec din antichitate, s-a născut şi a crescut în Macedonia, şi, fireşte, vorbea greceşte. Macedonenii îi divinizau, ca şi restul grecilor din întreaga lume antică, pe cei doisprezece zei ai Olimpului. Filip al II-lea (357-366 î.Hr.) a făcut din Macedonia un stat puternic şi a reuşit să-şi întindă influenţa cucerind Grecia de sud. Fiul acestuia, Alexandru al II-lea, mai cunoscut sub numele de Alexandru cel Mare, l-a urmat la tron după asasinarea sa. Acest geniu militar şi politic a împins graniţele regatului său până în adâncurile Asiei, supunând în drumul său numeroase popoare. După ce l-au învins pe regele Perşilor la Pydna (168 î.Hr.), romanii au devenit stăpânii Macedoniei, care nu a întârziat să cunoască un declin rapid. În epoca bizantină ea a devenit una dintre cele mai importante provincii ale imperiului. Sub jugul turcesc, după secolul al XV-lea, Macedonia îşi menţine importanţa ca regiune agricolă şi comercială. În timpul ocupaţiei otomane, macedonenii au încercat de multe ori să-şi dobândească libertatea, în special în timpul Revoluţiei Greceşti (1821). Macedonia nu a fost încorporată în noul Stat Grec, ţările vecine râvnind la aceste teritorii, luând astfel naştere faimoasa ,,Problemă macedoneană”. (Va urma)