VÂNZARILE DE SOLDARE


Potrivit O.G. Nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, vânzările de soldare pot fi efectuate după o notificare prealabilă adresată Primăriei municipiului Caransebeş.

Perioada de soldare este 15 ianuarie – 15 aprilie inclusiv, pentru produsele nealimentare, din colecţia toamnă-iarnă. Comercianţii pot stabili o durată maximă de 45 de zile în care pot comercializa produsele la preţ redus.

Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Caransebeş, şi care intenţionează să practice vânzări de soldare, pot depune notificările la Registratura Primăriei, situată în Piaţa Revoluţiei, nr. 1, sau pot trimite documentaţia prin poştă, cu 15 zile înaintea datei de debut a reducerilor.

Formularele notificării vânzărilor de soldare sunt prevăzute în Anexa Nr. 3 şi Anexa Nr. 4 din Norma Metodologică de Aplicare a O.G. Nr. 99/2000.

Nerespectarea dispoziţiilor legale privind vânzările de soldare se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 10.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de soldare, iar efectuarea de vânzări de soldare fără notificare se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

NOTIFICAREA ESTE OBLIGATORIE!

Compartiment Autorizări şi Control Comercial

Consilier,

Adriana Perşa

Anexa nr. 3

NOTIFICAREA VÂNZĂRILOR DE SOLDARE

Comerciantul ……………………………………………………………………,

(persoana juridică/persoana fizică/asociaţia familială)

înregistrat la Oficiul registrului comerţului sub nr. …………………………….., cod unic ……………………………….., cu sediul social în ………………………………………………………………………………………… .

(adresa)

Numele persoanei responsabile şi funcţia acesteia

……………………………………………………………………………………………

(asociat unic, asociat, administrator, manager sau orice altă persoană

desemnată de aceştia)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CNP |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

În conformitate cu prevederile art. 24 – 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 650/2002, şi ale normelor metodologice de aplicare a ordonanţei menţionate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 333/2003, notific organizarea unei vânzări de soldare în perioada……………………………………………………………………………… .

(se va menţiona perioada)

Declar pe propria răspundere că stocul de produse a fost constituit cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare şi a fost achitat cu cel puţin 30 de zile înainte de această dată şi nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare.

Vânzarea de soldare va avea loc la următoarea locaţie:

Denumirea structurii de vânzare ………………………………………………..

Adresa ………………………………………………………………………………

Completez prezenta notificare cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală.

Data ………………………………….

Semnătura autorizată ……………………

Anexa nr. 4

Comerciantul ……………………………………………………………………

(persoana juridică/persoana fizică/asociaţia familială)

Înregistrat la Oficiul registrului comerţului sub nr. ……………………………….

cod unic ……………………………………………………..

LISTA DE INVENTAR PENTRU MĂRFURILE DE SOLDAT

Nr. crt.

Denumirea produselor/

Articolului de soldat

U.M. (buc., seturi, mp., etc.)

Cantitatea existentă în stocul structurii de vânzare

Documentul emis de furnizorul produsului (denumire, nr. dată)

Data …………………………………….

Semnătura autorizată ………………………