Un om, un nume Prof. univ. dr. Constantin Falcă


Prin intermediul unor mai vechi prieteni ai mei – Cici Duca, Nicolae Pătruţ şi Mirco Lechici, primarul comunei Răcăşdia –, l-am cunoscut pe domnul profesor Constantin Falcă, mai întâi la telefon, apoi personal, ajungând să-i admir, cu timpul, darul şi talentul în ale scrisului, ajutându-ne mai apoi, reciproc, cu unele date legate de diverse persoane, îndeosebi din Caraş-Severin. Într-o zi, discutând cu ,,naşul” cărţii mele „Pe urmele «Doinei Banatului»”, redactorul-şef de la „Caraş-Severinul în 7 zile”, Adrian Crânganu, despre domnul profesor, şi aflând că se cunoşteau, tot aşa, din scris, unul pe celălalt, am hotărât să vă oferim şi dv., stimaţi cititori, câteva date legate de prof. Constantin Falcă şi de colaboratorul său de bază, prof. Petru P. Ciurea.

Constantin Falcă s-a născut la 26 mai 1942, în Răcăşdia. Şcoala primară o face în comuna natală, urmând apoi Liceul „General Dragalina” din Oraviţa. Se înscrie la Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara, după absolvire fiind repartizat la mai multe unităţi agricole, ca medic veterinar, pentru ca mai târziu să devină medic primar veterinar, doctor în Ştiinţe medicale, domeniul Medicină veterinară.

Constantin Falcă este profesor universitar doctor, conducător de doctorat, expert evaluator CNCSIS, director de Colegiu – durata 3 ani, Medicină veterinară.

Este, de asemenea, autor şi coautor la 23 de cărţi cu caracter profesional, dintre care menţionăm: Tehnici de examinare clinică şi paraclinică la animale; Bazele semiologiei medicale veterinare; Pisica, prietena omului; Semiologia şi Morfopatologia aparatului digestiv la animale; Urologie veterinară; Elemente de neurologie veterinară; Semiologie medicală veterinară, vol. I-III; Medicina internă a animalelor, vol. I (coordonator).

Are 203 lucrări ştiinţifice, publicate şi comunicate în ţară şi străinătate, precum şi 80 de articole în publicaţii locale, fiind coautor la o inovaţie.

Extraprofesional, prof. univ. dr. Constantin Falcă este coautor la cartea Medici veterinari slujitori ai muzelor, vol. I-IV, care constituie o premieră pe plan naţional şi internaţional. De asemenea, este coautor la enciclopedia Cărăşeni de neuitat, I-XVII. Are în pregătire volumele Cărăşeni de neuitat şi Medicina internă a animalelor, vol. II (coordonator). Este şi redactor-şef adjunct al publicaţiei lunare „Jurnal de Răcăşdia”.

Dintre distincţiile primite de Constantin Falcă de-a lungul vremii, amintim: nominalizat în enciclopedia Who’s who, editată pentru prima dată în România, în 2002; „Omul anului 2004”, conferit de Institutul Biografic American; „Cetăţean de Onoare” al comunei Răcăşdia; „Diploma de Onoare” din partea Asociaţiei Culturale ,,Voinţa” din Răcăşdia; Premiul anual de creaţie „PERSONA MAXIMA”, conferit de Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” din Reşiţa; „Diploma de Excelenţă” pentru întreaga activitate, acordată de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara; „Diplomă de Onoare” din partea Clubului medicilor veterinari pensionari „Valeriu Pintea” – Timişoara, pentru colaborare cu clubul şi pentru strădania de a face cinste profesiei de medic veterinar; „Diploma de Excelenţă” din partea Primăriei comunei Ghiroda, judeţul Timiş; Premiul „Alexandru Locusteanu”, pentru publicarea de tratate şi lucrări de înaltă valoare ştiinţifică, în domeniul Medicinei veterinare, acordat de Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România; Premiul „Traian Săvulescu”, al Academiei Române.

Petru P. Chira s-a născut la 12 aprilie 1926, în comuna Răcăşdia. Şcoala primară a făcut-o în comuna natală, după care urmează Liceul „General Dragalina”, din Oraviţa. Este absolvent al Facultăţii de Litere, Universitatea „Ferdinand I”, Cluj. Activitatea didactică şi-a început-o ca profesor de Limba română la Şcoala Tehnică de Cărbuni, din Anina. Profesor şi apoi director la Şcoala Medie Mixtă, cu secţie serală, Anina, unde s-a ridicat un local nou. A participat la acţiunea de alfabetizare şi la un curs de specializare la Bucureşti, absolvind cu calificativul „Foarte Bine”. A fost transferat la Gătaia, ca director şcolar, inspector şi apoi şeful Secţiei de învăţământ şi cultură a Sfatului Popular Raional. În acea perioadă, la Gătaia s-a creat Şcoala Medie, cu secţie serală, şi s-a construit un nou local de şcoală, generalizându-se învăţământul de 7 ani în toate comunele din raion. Transferat în interes de serviciu la Deta, ca vicepreşedinte al Sfatului Popular Raional, a contribuit la înfiinţarea aici a liceului cu secţie serală şi fără frecvenţă, la generalizarea învăţământului de 8 ani în toate comunele şi la dezvoltarea spaţiului de şcolarizare. În anul 1968, este numit director al liceului, dar s-a pensionat de boală în scurt timp, pentru ca din 1971 să fie profesor la liceu, până la pensionarea din 1988, pentru limită de vârstă şi vechime integrală, 40 de ani în serviciul Învăţământului.

A scris 7 cărţi dactilografiate, în 24 de volume (Amintiri din anii de liceu; Anecdote; Cu, despre şi pentru şcolari; Culegere de versuri îndrăgite; Epigramişti din Banat; Epigramişti români de azi şi de ieri; File de jurnal). Are 18 cărţi tipărite în 30 de volume, unele în colaborare, bine primite de cititori şi de critici: Din confesiunile unui dascăl; Zâmbete inocente; Umor şcolar; Perle şcolăreşti; Monografia comunei Răcăşdia; Din bogatul tezaur al Limbii române; Cântecul şi poezia care ne-au încântat primăvara vieţii; Şcoala, în ţepii epigramei; Epigramişti cărăşeni; Anecdote literare; Citate din cartea românească studiată în perioada interbelică şi postbelică; Cărăşeni de neuitat (în colaborare cu prof. univ. dr. Constantin Falcă, I-XVII). În pregătire, Petru P. Chira are volumele Cărăşeni de neuitat şi Dascăli de vocaţie.

A fost distins cu titlul de Profesor fruntaş, gradaţia de merit, şi cu Ordinul Muncii, clasa a III-a. Este „Cetăţean de Onoare” al oraşului Deta, judeţul Timiş, şi al comunei Răcăşdia, judeţul Caraş-Severin

Ştefan ISAC