Tinerețe fără bătrânețe, în stațiunile balneare


În ultima ședință a Comitetului Consultativ de Dialog Social pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din județul Caraș-Severin, a fost prezentată o informare privind modul de repartizare şi de acordare a biletelor de tratament în anul 2016, pentru pensionarii şi celelalte categorii de beneficiari din judeţ.

Conform legii, acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice, precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil şi a sumelor alocate pentru această prestaţie prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Astfel, asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear gratuit – pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale, sau cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti, în cazul asiguraţilor sistemului public de pensii, precum şi alți pensionari care se încadrează în prevederile legii.

Durata tratamentului balnear este de 12-18 zile. Pot beneficia de acesta persoanele care au calitatea de pensionar al sistemului public de pensii, de asigurat al sistemului public de pensii, sau de beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilete de tratament balnear.

Prima zi de intrare a seriei I a fost data de 15 februarie a.c., iar ultima serie se încheie în 29 noiembrie 2016.

Din partea Casei Naționale de Pensii Publice, s-au alocat judeţului Caraş-Severin un număr de 2.579 de bilete, care au fost repartizate pe cele 19 serii de trimitere la tratament, pe următoarele categorii: pentru tratarea bolilor cardio-vasculare – 990, în staţiunile Buziaş şi Covasna; pentru tratarea bolilor digestive – 117, în staţiunile Căciulata, Călimăneşti, Olăneşti; pentru tratarea bolilor reumatismale – 1.331, în staţiunile 1 Mai, Amara, Bala, Calacea, Eforie Nord, Felix, Geoagiu, Băile Herculane, Lacu Sărat, Moneasa, Neptun; pentru tratarea bolilor reumatismal-ginecologie – 58, în staţiunile Eforie Nord, Saturn; pentru tratarea bolilor ginecologie-reumatologie – 6, în staţiunea Sovata; pentru tratarea bolilor reumatismale-căi respiratorii – 60, în staţiunile Govora, Slănic Prahova, Târgu Ocna; pentru tratarea bolilor reumatice-digestive – 17, în staţiunea Căciulata.

La nivelul Casei Județene de Pensii Caraș-Severin, au fost înregistrate până la această dată un număr de 3.122 de cereri. Repartizarea biletelor de tratament balnear pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor se întocmeşte de către C.J.P., cu cel puţin 14 zile înaintea primei zile de începere a fiecărei serii.

Cererile se completează numai pe formularul aprobat, însoţite de actele justificative medicale, cuponul de pensie şi/sau hotărârea de aplicare a unor legi speciale, urmând a se depune la sediul Casei Județene de Pensii Caraș-Severin, din Reşiţa, str. Traian Lalescu, nr. 27, fie personal, fie prin poştă, fax sau e-mail, cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită biletul, prin cerere solicitantul putând opta pentru cel mult trei staţiuni.

Biletele nevândute pot fi valorificate până în momentul începerii sejurului.

Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.

Biletele de tratament balnear se acordă în conformitate cu ordinea de ierarhizare a cererilor, în limita locurilor repartizate pe serii, staţiuni şi unităţi de cazare, în funcţie de stabilirea unui punctaj, ţinându-se cont de următoarele criterii specifice: dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani, categoria de pensie a beneficiarului, și cuantumul total brut al drepturilor de pensie.

Mădălina DOMAN