Spitalul din Caransebeş va produce energie electrică şi termică


Întrunit în şedinţă extraordinară, Consiliul Local Caransebeş a aprobat proiectul referitor la asocierea în participaţiune a Spitalului Municipal de Urgenţă şi SC Meir Energy Services, ce are ca obiect construirea, montarea, punerea în funcţiune şi exploatarea unei instalaţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare. Conform documentului, investiţia este acoperită sută la sută de SC Meir Energy Services, care se mai obligă şi la asigurarea mentenanţei pe o perioadă de 11 ani. De asemenea, spitalul beneficiază de reducerea cheltuielilor anuale cu energia, cu 20 la sută din sumele aferente anului 2011 şi de creşterea securităţii în alimentarea cu energie electrică. În contul contribuţiei de un procent ce-i revine, spitalul preia toate costurile aferente procedurilor, documentaţiilor şi autorizărilor necesare.

De asemenea, consilierii au mai aprobat demararea unei investiţii ce prevede reabilitarea termică a unităţii spitaliceşti prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007-2013. (C. Senco)