Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în videoconferinţăÎn contextul implementării Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, la sediul Ministerului Afacerilor Interne s-a desfăşurat recent o şedinţă în sistem de videoconferinţă, organizată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în cadrul căreia au fost discutate aspecte privind înregistrarea sistematică gratuită a proprietăţilor imobiliare în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, astfel încât la sfârşitul anului 2023 această activitate să se încheie cu succes.
La sediul Instituţiei Prefectului au participat la videoconferinţă prefectul judeţului Caraş-Severin, Cristian Gâfu, subprefectul Ioan Anton Paulescu, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Caraş-Severin, ai Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin, precum şi primarii unui număr de 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, implicate în activitatea de cadastru sistematic.
În vederea implementării cu succes a programului, prefectul judeţului, Cristian Gâfu, a solicitat primarilor care reprezintă cele 16 unităţi administrativ-teritoriale ca, în luna martie, să invite reprezentanţii OCPI la şedinţele de consiliu local, pentru a explica şi mediatiza modul de implementare a programului. (B. Meteş)