Şcolile, în atenţia PrefecturiiInstituția Prefectului – Județul Caraș-Severin a organizat recent o ședință de evaluare a modului în care a fost asigurată protecția unităților de învățământ de la începutul acestui an şcolar până în prezent.
Din totalul de 407 unități școlare care funcționează în județul nostru, 260 sunt asigurate cu pază umană, sistem de supraveghere video sau sisteme tehnice de alarmare, în timp ce restul nu dispun de sisteme de securitate.
Siguranța elevilor și a personalului didactic constituie una dintre condițiile fundamentale pentru organizarea unui proces educațional de calitate, performant, de aceea prefectul județului Caraș-Severin, Ioan Dragomir, a solicitat Inspectoratului Școlar Județean să intensifice colaborarea cu primăriile astfel încât cât mai multe şcoli să fie asigurate cu pază, deși numărul evenimentelor infracţionale din incinta unităţilor de învăţământ este în scădere comparativ cu anul şcolar precedent.
În ceea ce priveşte autorizaţia de securitate la incendiu, există 36 de clădiri ale unităţilor de învăţământ care funcţionează fără deţinerea acesteia. Prin urmare, a fost stabilită împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” organizarea unor întâlniri zonale cu primăriile localităţilor în care se află şcolile respective şi cu directorii acestora, pentru a găsi împreună soluții care să accelereze procedura de autorizare, ne-a informat Instituţia Prefectului.
De asemenea, a fost abordată și problema consumului de droguri, specialiştii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Caraș-Severin solicitând ca pe parcursul acestui an şcolar să participe la şedinţele cu părinţii, ca o măsură de prevenire suplimentară, pe lângă campaniile şi programele pe care le desfăşoară deja în şcoli.
Geanina LUCA