Sărbătorile creştine în sufletele copiilor


La începutul anului şcolar 2013-2014, cadrele didactice de la învăţământul primar şi preşcolar de la Şcoala Gimnazială Bucova au demarat proiectul educativ „Sărbătorile creştine în sufletele copiilor”, pentru perioada 26 noiembrie 2013 – 30 aprilie 2014. Acest proiect a fost avizat de Inspectoratul Şcolar Caraş-Severin şi este înscris în CAEJ, la poziţia 10.

Partenerii noştri sunt Şcoala Gimnazială Zăvoi şi Primăria comunei Băuţar. Coordonatorul proiectului este prof. înv. primar Mareta Pintecan, iar echipa de implementare este compusă din prof. înv. primar Sofica Ciobanu şi educatoarea Tavica Căciulescu.

În cadrul acestui proiect ne-am propus să antrenăm un număr cât mai mare de şcolari şi preşcolari, să descoperim micile talente şi să le promovăm, să le trezim interesul pentru obiceiurile şi tradiţiile româneşti, interesul pentru lectură, pentru exprimarea imaginaţiei în scris, dar şi cu ajutorul pensulei, al materialelor ce pot fi refolosite în scopul dezvoltării imaginaţiei, al spiritului competitiv şi al cooperării în cadrul unei echipe.

Scopul proiectului este însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe despre sărbători, păstrarea unor tradiţii şi obiceiuri legate de aceste sărbători, cultivarea şi valorificarea potenţialului creator şi a sensibilităţii artistice a elevilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt realizarea de creaţii literare şi artistice pe tema proiectului, realizarea de parteneriate şi schimburi de experienţă între instituţii de învăţământ, cadre didactice şi elevi, cultivarea creativităţii, a sensibilităţii artistice, a simţului estetic şi dezvoltarea personalităţii copiilor, dezvoltarea spiritului de competiţie, dezvoltarea simţului estetic şi practic, dezvoltarea libertăţii de exprimare a copiilor, respectarea şi păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice sărbătorilor, din diferite regiuni ale ţării, şi promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală.

În cadrul proiectului, în lunile noiembrie şi decembrie au fost derulate mai multe activităţi, dintre care merită amintite: „Moş Nicolae, te aşteptăm cu drag” – confecţionare de cizmuliţe, activitate realizată în parteneriat cu Grădiniţa PN Zăvoi şi desfăşurată la Şcoala Gimnazială Bucova; „Magia Sărbătorilor de iarnă” – recital de colinde, care a avut loc la Grădiniţa PN Zăvoi, unde un număr de 18 elevi de la Şcoala Gimnazială Bucova au mers cu colinda; „Crăciunul, în suflet de copil” – concurs judeţean şi organizarea unei expoziţii cu lucrări ale elevilor înscrise în concurs. La această acţiune au participat cu desene, picturi, colaje, felicitări şi creaţii literare mai multe şcoli din judeţul Caraş-Severin. Cu acest prilej, a fost organizată şi o expoziţie pe holul şcolii. Concursul a fost jurizat de către o comisie formată dintr-un profesor de desen, unul de limba română, două cadre didactice de la învăţământul primar şi preşcolar de la cele două şcoli implicate în proiect, şi viceprimarul comunei Băuţar, Daniel Bârsilă. Elevii participanţi la concurs au primit diplome şi premii.

În perioada următoare vor fi derulate şi alte activităţi, dintre care amintim „Sărbătoarea Paştelui” – prezentarea istoricului, a simbolurilor creştine, a obiceiurilor şi tradiţiilor respectate de Paşte, compunerea unor zicători, ghicitori şi poezii despre Paşte, „încondeierea” ouălor de Paşti prin metoda quilling, confecţionarea ornamentelor de Paşti – coşuleţe, suporturi pentru ouă, iepuraşi, felicitări, semne de carte.

Este primul proiect de acest fel organizat în şcoala noastră, care sperăm să fie un succes, şi intenţionăm ca în anul şcolar următor să îl transformăm în Proiect Naţional.

Prof. înv. primar Sofica CIOBANU