S.C. RENK PROFILE INDUSTRIES S.R.L. ANGAJEAZĂ INGINER CONSTRUCȚII CIVILE


CONDIŢII:
– Studii superioare – Facultatea de Construcții Civile;
– Experiență profesională în coordonare și urmărire execuție imobile locuințe;
– Experiență în management de proiecte rezidențiale;
– Cunoștințe avansate de PC și MS Office;
– Abilități organizatorice și de prioritizare a sarcinilor, pragmatism și meticulozitate în realizarea sarcinilor atribuite;
– Siguranță de sine, capacitate de comunicare și relaționare foarte bună, inițiativă;
– Capacitate de a lucra sub presiune, de a respecta termenele-limită și de a îndeplini sarcinile la timp;
– Capacitate de a lua decizii;
– Disponibilitate de lucru cu program prelungit;
– Abilități de coordonare etape de implementare lucrări;
– Abilități de coordonare personal în subordine;
– Abilități de gestiune;
– Abilități de organizare și eficientizare;
– Rigurozitate și punctualitate.
RESPONSABILITĂȚI:
– Conduce, supraveghează, controlează, coordonează și urmărește execuție lucrări de construcții rezidențiale;
– Întocmește/verifică devize lucrări, măsurători, situații de plată, procese-verbale, documentații tehnice etc.;
– Urmărește verificările tehnice prevăzute legal;
– Coordonează proiectarea obiectivelor (lucrărilor de construcții și instalații) în cooperare cu proiectanți, ingineri, specialiști și firme de specialitate, pe baza caietului de sarcini, jurnalelor de modificări, normelor tehnice și tuturor directivelor și dispozițiilor legale;
– Urmărirea și verificarea costurilor de proiect;
– Participarea la ședințele de comandament;
– Planificarea, elaborarea și analiza procedurilor și soluțiilor tehnice, precum și a graficului de execuție;
– Coordonarea și gestionarea activităților de pe șantier;
– Verificarea din punct de vedere cantitativ și calitativ a lucrărilor executate;
– Elaborarea și redactarea documentelor și rapoartelor solicitate de superiori;
– Gestionarea și întreținerea informațiilor obținute în desfășurarea activității proprii, precum și administrarea documentelor;
– Urmărirea recepției investițiilor achiziționate și întocmirea documentației legale de punere în funcțiune;
– Interacțiunea cu celelalte departamente ale societății.
BENEFICII OFERITE:
– Se oferă pachet salarial motivant și posibilitate de dezvoltare profesională într-un mediu de lucru tânăr și plăcut. Aceste aspecte se vor discuta și în cadrul interviului.
-CV-ul/cererea de angajare se pot transmite la următoarea adresă de email: recrutare@renk.ro